Kesħa

Ilbes għax tiksaħ
jew tibla xi riħ.
Mhux żmien li tinkixef,
tiġġerra fil-ksieħ.

X’qed tagħmel hawn barra?
Ingħalaq fis-skiet.
Taf sew li dan moħħi,
ma jrid l-ebda nkwiet.

Fuq ġewwa l-kuluri!
X’ħriġt tagħmel fid-dlam?
Int tad-demm u l-laħam,
jew qalb tal-injam?