Il-vot liberu u demokratiku

Sebaħ il-jum li fih, mingħajr lanqas ħjiel ta’ fidi, isiru mirakli kbar. Illum il-mifluġ jimxi, l-għami jikteb u l-maqful joħroġ. Illum Lazzru, Bartilmew, Malku u l-għami ta’ Ġeriko, jinġiebu mid-dixxipli, b’kull mod u mezz quddiem… more

Il-Kunsilliera u r-responsabbiltajiet tagħhom

Transparency and accountability in local governance are crucial for fostering public trust and ensuring effective administration. Circular Number 12 of 2019, issued by the Division for Local Government, outlines the responsibilities of councillors, mandating them… more

Kafè f’Raħal Ġdid

L-idea li spazji mhux użati fi strutturi sagri, jiġu żviluppati f'inizjattivi li jippromwovu l-istorja, il-kultura u l-arti, hija sublimi, speċjalment meta dan jista' iqarreb lin-nies, jiġġenera dħul li permezz tiegħu l-istess struttura tiġi miżmuma fi… more

L-eklissi ta’ poplu

'Siġġu' parallels an eclipse, where planets momentarily conceal each other, extending the analogy to the observer shaping the narrative. The discourse centers on the temporary eclipse of people's minds, with the hope it remains a… more

L-Integrità Kulturali tal-Belt Valletta

In a matter of hours on the stairway leading to Ta’ Ġieżu church, likely one of the Valletta streets deeply imbued with religious significance, the recently restored church facade was unveiled. Just two days after… more

Il-Beltin relegati – Evans Building

Reflecting on Valletta's transformation, the city is metaphorically likened to a beloved mother or devoted spouse. Initially neglected, this delicate figure was once deeply loved by her children. However, as newcomers sought to attract tourists,… more