Kif firduna lill-Beltin!

Is-sitwazzjoni fil-Belt Valletta hija inkwetanti ħafna. Minn naħa, nosservaw gvern li hu ffissat fuq ir-retorika tar-“riġenerazzjoni tal-Belt Valletta,” filwaqt li min-naħa l-oħra, b’mod sfaċċat qed nassistu għal komunità li bi pressjoni sottili sfat iddiżintegrata. Lura… more

Opportunità mitlufa. Rebħa falza.

In our fear-driven society, we fail to confront grievances, settling for passive actions. Recent events, though perceived as a victory, may be part of a calculated government plan. We must learn from history and challenge… more

An island of love

Some children enjoy parties while others are denied justice. The government's moral bankruptcy and blind followers warrant a revolution. Let's unite, amplify our voices, and demand change. Hesitations will only prolong our descent into filth,… more

Xebbajtuna! U kif!

(Scroll down for the English version) Darba waħda, waqt intervista smajt lil Silvio Schembri jgħid li “issa diffiċli nwaqqfu r-rota (ekonomika) milli tibqa’ ddur”. – F’żgħożiti kont inqisni patrijott. Fit-tletinijiet ma kellix għalxiex nibqa’. Illum… more

Iż-żarbun u l-kalzetti

Hawn residenta f’San Vinċenz li ħadd ma jżurha. Ilna nafuha erba’ snin issa. Hija tal-1926. Id-demenzja tagħha twassalha tirrepeti frażijiet għal ħafna drabi. Ma kienx biżżejjed li tilfet id-dawl ta’ għajnejha. Snin ilu niftakarha fuq… more

Ir-ruħ it-tajba

Bħal llum ġimgħa stenbaħna bl-aħbar kerha li Stella, in-nanna tal-mara, ħallietna. Għaddew bħal leħħa ta' berqa s-siegħat u l-ġranet u fi ftit jiem iċċelebrajna ħajjet din il-mara fil-knisja, il-ġmiel tagħha, ta' San Girgor fir-raħal sbejjaħ… more