Iva? Le? Forsi? Imma xi jfisser?

Jidher li aktar ma jgħaddi, aktar qed noqorbu għal mitiku referendum. “Referendum”, kelma li tqabbadni t-tkexkix wara l-fares li saru lura fl-istorja ricenti ta’ pajjiżna. Kelma li anki wara dawk il-fares kollha, ħadd minn dawk… more

Ħela fl-użu tal-karta

Għal darb’oħra rcevejt dokument mitbugħ fuq 144 paġna. Dokument finanzjarju ta’ aġenzija – fi ftit kliem dokument bla użu ħlief biex ingawdi r-riħa tal-karta. Minjaf kemm -il kopja ntremew illum mingħajr lanqas biss infetħu? Illum… more