Il-logħba tad-Dinja – kummenti dwar Jovanotti

Illum erġajt żlaqt fil-maġija tal-mużika fl-aħħar żewġ albums ta’ Lorenzo Cherubini, magħruf bħala Jovanotti. Għalkemm mhux essenzjalment l-istil li nfittex li nisma normalment, il-passjoni u l-kultura li jitrasmetti f’dawn l-aħħar xogħolijiet tibqa’ temozzjonani. Illum ħsibt li nikkummenta fuq erba’ kanzunetti mill-aħħar album Ora.

Nammira lil Cherubini bħala raġel li minn DJ essenzjalment patetiku ta’ għeluq is-snin 80 b’successi mużikali inutli bħal Gimme Five! jew La mia Moto, illum qiegħed jirrakkonta l-esperjenza tal-ħajja; illum qed jiftaħ l-ixkora li fiha ġabar l-esperjenzi, jgħodos fiha u jiġbor perli minn qiegħ essenzjalment mistur.

Nibda bil-kanzunetta Quando sarò vecchio li b’mod mexxej u stil folk, tirrakkonta l-ħajja minn għajnejn ex-suldat, li fi xjuħitu, jiftaħar bih innifsu ‘il-mhux mirbuħ’, kultant bi ftit suppervja u jirrakkonta dak li għadda mingħalih. Jinduna b’min ma jridux ħdejh u b’min jirrispettah! Jiftakar li l-iktar ħaġa sabiħa fil-ħajja hija meta xi ħadd tah xi ħaġa li sal-aħħar baqgħet tiddi fih. Jinduna wkoll, b’mod drammatiku, b’kull qatra li timmarka l-ħin għaddej – sakemm tgħaddi stilla li ssejjaħlu magħha.

Amami – Kanzunetta dwar l-imħabba espressa bis-sess… li meta taqra certu partijiet tal-lirika, tħoss li din tgħaddi żbrixx mal-livelli censurabbli. Miktuba b’mod mużikalment kummercjali tant li kważi kważi tistħajjel lil Bay Radio, Smash, Xfm u Alfie Fabri jdoqquha; biss wara kull sekonda, tħoss li l-mużika b’dar-ritmu hija mera tar-ritmu fiżiku; l-istess dik ir-ripetizzjoni għal ħames darbiet fil-kliem “Amami, amami, amami, amami, amami” u “ora e ancora”

Il-laqta ta’ poeżija fil-kliem li jitkellmu dwar sakra, l-univers, barra u ġewwa, għaraq u rwejjaħ, tgħamel id-differenza kollha mill-medjokrità ta’ kanzunetti kummercjali oħra li jitħaddtu l-istess tema.

Kebrillah – Naħseb anki Pawlu l-Pampalun isibha difficli joħloq ftuħ spettakoluż daqs il-ftuħ ta’ din il-kanzunetta. Kif xi ħadd ikkummenta fuq YouTube, kanzunetta nkredibbli meta tindaqq live. Nista biss nimmaġina l-enerġija li ġġib magħha fost il-folol!
Ngħalaq b’kumment dwar La porta e’ aperta. Rakkont intelliġentissimu imma semplicissimu dwar il-ħajja f’metafora ta’ bieb miftuħ. Esperjenza li fiha ngħamlu żbalji u ngħixu jum wara jum sakemm nilħqu l-milja tagħna. Ma hemmx xi żżid ma’ din il-poeżija:

Il mio naso non vede i colori. I miei occhi non sentono i suoni.
La mia mano non sente i sapori. La mia bocca non sente gli odori.
Ma la voce che soffia nel vento – io, la sento.
La risposta che soffia nel vento – io, la sento.
La sento.
e la pioggia che cade – la sento.
i sentieri e le strade – la sento.
è qualcuno che ride

La porta – è aperta.

Ho studiato le rondini in volo per comprendere il loro alfabeto.
Segatura per terra nei bar ha formato il mio fiuto.
Se passate da casa dei miei dite loro che è tutto perfetto
ho commesso le solite colpe da carenza o da eccesso d’affetto.

La tristezza è un ricatto è il delitto perfetto
cha fa vittime più della peste e non desta sospetto.
Per la fine del mondo è prevista una festa che inizia da ora
Puoi venire vestita così oh mia bella signora

Nażżarda niddeskrivih bħala l-poeta Taljan tas-seklu l-ġdid. Għalkemm fuq vena kompletament differenti minn dik tal-idoli Taljani tiegħi bħal Morgan, Consoli u Battiato, ma nicħadx li nammira l-kapacità li juża lingwaġġi varji, fosthom dak kummercjali sabiex iwassal il-messagg, mingħajr ma’ jitradixxi l-mużika li tant hi għal qalbu.

Ngħir għall-vjaġġ immens li diġà vjaġġa dan is-“sinjur”. Vjaġġ deskritt metaforikament f’Il Gioco del Mondo; li probabli hija l-iktar kanzunetta minn tiegħu li daqqejt dan l-aħħar sentejn u li hi meħudha mill-album ta’ qabel dan bl-isem ta’ Safari. Kanzunetta partikolari li nħalli lilek tisma, tiskopri, tifhem u tinterpreta.