Xiedha ta’ imħabba

“Hemm Kristu mejjet bħalissa” kienet tgħidli ommi f’dawn is-siegħat. Bejn nofsinhar u t-tlieta ta’ wara nofsinhar kienet tħeġġiġna nsumu jew għallinqas nieħdu ftit ravjul mingħajr tiżjin. Ommi għalmitni li f’dawn is-siegħat nixtarr ftit xi tfisser… more

Il-ġemel u ħotobtu

"Jekk aħna għandna ħotba, intom għandkom ħotba akbar minna paraparararara!" Hekk nistħajjilhom qed ikantaw l-iXtruppaw meta niddedika ftit ħin naġġorna ruħi bil-politika Maltija. more

Daqqa ta’ ħarta b’pinna f’wiċċ il-Beltin.

“B’daqqa ta’ pinna SportMalta għaddiet maħżen f’Xatt il-Barriera fil-Belt f’idejn il-Klabb Regatta Birżebbuġa. Għalhekk issa l-unika klabb barra l-Port il-Kbir għandu fi ħdanu binja li fiha jista’ jħarreġ numru ta’ qaddiefa b’mod professjonali f’tefgħa ta’… more

Il-festa tan-Nawfragu

Sebaħ l-isbaħ jum. Sena wara sena wara sena nibqa’ nsibha diffiċli ma nesprimix ħafna sensazzjonijiet fil-jum tal-10 ta’ Frar hekk kif minn ċkuniti kont nitpaxxa ngħix kull mument ta’ dan il-jum li kien ixaqleb u… more

San Tropez, Jon Mallia u jien

F'pajjiż imnejjek bħal dan fejn il-valuri intremew, ma narax tama li r-rieda, impenn u infrastruttura li qed jitlob Jon huma possibbli. Sakemm Strada Rjali ma tinħakimx minn nirien li jixtieq Mario Vella f'"Nixtieq". more

L-aqwa (li) fl-Ewropa

Għadna kif smajna l-istqarrija tal-Prim Ministru u l-osservzjonijiet akuti tiegħu dwar id-deċiżjoni li ttieħdet matul dan il-lejl tas-sebgħa ta’ Ġunju, li jiddaħlu l-persuni li kienu fuq il-Captain Morgan Europa II. Nibqa’ affaxxinat nisma’ lil-Prim Ministru… more