Min hu missierkom?

“Min hu missierkom il-Beltin?”, hekk jinkuna f’kuntest kalċistiku, in-nebbiexa ta’ kontrina. Dalgħodu ma flaħtx ma ninnutax lil ħafna minn sħabi l-Beltin jirrimarkaw lil missierhom b’xi ritratt riċenti jew antik ta’ missierhom u xi ħsieb, ftit kliem, li jfakkru lill-persuna għażiża u dak li għamel jew, għall-grazzja t’Alla, għadu jagħmel magħhom.

Dettall minn ‘The prodigal son” ta’ Rembrandt

Kurjuża l-figura tal-missier… Renato Zero kien irrefera għalih bil-frażi kiefra “gli spermatozoi, l’unica forza tutto ciò che hai…” u Morgan fis-silta Animali Familiari jirrimarka kif in-nemel maskili huma ulti biss għar-riproduzzjoni u jingħataw ix-xorti li jmutu bil-ġwienaħ. Fid-dinja tan-naħal, ir-raġel utli biss għall-istess raġuni sakemm jitkeċċa mill-bejta u jitħalla jmut imġewwah u umiljat mingħajr ix-xewka li tipproteġih. 

Forsi kiefra n-natura, stramba l-idea li tkun missier imma xewqa permanenti ta’ ħafna nkluż is-sottoskritt. Xewqa li jkunu hemm, irawwmu kultura, jew aħjar, jiżirgħu kultura u jarawha tikber, qalb imħabba mingħajr tarf u mingħajr forma.

Missier huwa protettur, iżda fuq kollox imprenditur. Imprenditur ta’ ambjent fejn il-familja ssib li ħaqqha; imħabba, ħafna spazju, trawwim ta’ ideat u bilanċ bejn kuntrasti u soluzzjonijiet. Missier huwa mera tal-omm. Żifna waħda. Missier, f’kull natura tiegħu, huwa tgħanniqa twila.