Fwieħa u ħlewwa

Fil-lożor ftakart –
wara n-naxra friska,
taħt żiffa sajfija.

Fil-fwieħa u l-ħlewwa li jarmu
fuq soddti,
ilmaħtek tiġbor xagħrek
u stħajjiltni mmelles
għonqok b’xufftejja.