Veronika

Timsaħlix wiċċi
biex tgħidli li tħobbni
u titlaq;
tħallini waħdi
mgħobbi b’salib.

Timsaħlix wiċċi
biex tgħidli li tħobbni
u tifraħ
b’maktur satin
mimli dmija.