Tag: assertività

Jien, jien u jien

L-individwaliżmu huwa l-kawża qerrieda ta’ tant firdiet u tant solitudni fil-kultura essenzjalment konsumerista tal-Punent. Jien, jien umbagħad jien. Illum nitgħallmu u nippriedkaw kif infendu waħedna, kif nesprimu dak li naħsbu b’assertività u kif inħossuna kapaċi mingħajr wisq bżonn ta’ ħaddieħor.

Illum nitgħallmu kif nistħu nammettu li nħobbu bil-għama. Illum nitgħallmu nippuppaw sidirna meta ma niddependu minn ħadd. Illum nitgħallmu ngħoxew fin-narċisiżmu meta nikru post għal rasna. Illum nitgħallmu li aħna b’saħħitna jekk ma nibkux. Illum nitgħallmu li aħjar tiskot milli tafda, li aħjar titmermer milli twarrad ma’ ħaddieħor. Illum nitgħallmu nitkellmu dwarna nfusna; il-jien, jien u l-jien.

Jien kburi li nħobb bla wisq raġuni. Li ngħix f’familja u jien parti minn komunità. Illum jien kburi li kapaċi nibki. Kburi li nafda anki meta nweġġa; basta mhux imsikket. Fl-aħħar mill-aħħar, kburi li nħobb, u forsi bħal iblah nibqa’, kuljum, nissogra ċ-ċans wisq ħlejju li wara l-iljieli, nerġa’ nwarrad.