Il-bejgħ tal-gideb

Kultant il-bniedem jasal iħalli lilu nnifsu jiġi kkundizzjonat minn biżgħat, minn inċertezza u minn nuqqas ta’ informazzjoni. Agħar minn hekk, jikkondizzjona ruħu minn stejjer irrakkuntati minn ħaddieħor; stejjer fittizji, gideb, tiżjin żejjed, dettalji miżjuda bi skop wieħed, dak li t-terza persuna tilħaq l-iskop tagħha.

Hija weġgħa kbira ta’ qalb nilmah nies li jemmnu kollox u jgħixu ħajjithom ibbażata fuq fantasiji perversi ta’ nies oħrajn li ma jkunu qed jgħamlu l-ebda ġid ħlief lill-ego tagħhom.

Hija sensazzjoni ta’ dwejjaq profond nara li jeżistu nies li kapaċi jivvintaw xenarji fittizji u jbiegħuhom bħala verità. Agħar ir-realtà li dan il-prodott isib min jixtrieh, jikkunsmah u jagħmlu tiegħu. Iktar agħar il-fatt li ħafna drabi, fil-mira tal-kreattività ikun l-istess xerrej! Ehhhh!

Imma iva, xi ħadd qalli li d-Dinja mhix kollha tjubija u allura rrid nikber u naċċetta li hawn min isib serħan fil-bejgħ ta’ gideb, il-biżà mill-verità u d-distanza mill-konverżazzjoni.

Emmen fik u tikkunsmax dak kollu. Tkellem u fuq kollox, isma’.