L-ewwel karozza mberfla

Kienet ilha snin tberren f’rasi. Illum il-ħolma ċkejkna saret realtà. Kulħadd konxju li s-sengħa tat-tberfil qegħda, kulma jmur, tisparixxi u allura xtaqt li jien ukoll ngħin biex dan ma jseħħx. Lura fl-2003 kont tgħallimt napprezza dan ix-xogħol meta ġie f’idi l-album mużikali “Żifna” ta’ Etnika. L-idea ta’ Andrew Alamango u sħabu, li jintroduċu t-tberfil fl-aspetti mużikali, kienet laqtitni mmens, tant li fl-ewwel esibizzjoni artistika tiegħi fl-2008, kont inkludejt elementi tat-tberfil anki fil-kunest tal-arti viżiva.

Dalgħodu qbadt il-karozza u fid-9am kont San Ġiljan. L-artist Joe Farrugia mill-Qrendi, spjegali kif qagħad jispjega lill-mara li għall-ewwel darba, kien ser iberfel karozza privata. Forsi jien miġnun. Imma kultant sabiħ tkun miġnun. Kellha tkun karozza Beltija, kulur safrani tax-xarabanks l-antiki!

Joe esprima kemm -il darba li ma xtaqtx li juża l-istil l-iktar dekorattiv tat-tberfil għax ħaseb li dan jaf ma jikkumplimentax id-disinn modern tal-karozza, allura, fuq parir tiegħu, għażilna li nkunu ftit kawti u nibdew dan l-esperiment b’interventi sempliċi iżda eleganti. Apprezzajt ħafna l-ħsieb ta’ Joe sabiex jgħażel kuluri li jirrispettaw l-isfar oriġinali tal-karozza. Ma nistax ma nsemmix ukoll dik id-‘daqqa’ partikolari li juża sabiex iberfel linja jew ittra u l-mod kif b’idejh u bis-swaba iżomm il-kontroll tal-linja! Gost kbir tara l-proċess iseħħ quddiem għajnejn. Filfatt ikolli nammetti li l-ħajra li mmidd idejja, tfaċċat…

Inħeġġeġ aktar nies jikkunsidraw din id-dekorazzjoni tradizzjonali fuq il-karozzi personali tagħhom. Għal aktar dettalji, tistgħu tibgħatuli email fuq tascity@gmail.com

Ατέλειωτα Χρυσάνθεμα – Għelieqi bla tmiem ta’ kriżantemi. It-titlu ta’ kanzunetta Griega li tassew tispirani, http://tinyurl.com/ovzleca – Grazzi lill-artista Maria Pantelidou għall-kitba!
Joe Farrugia spiċċa jberfel bil-Grieg ukoll!
Ejjew tascity!
tberfil… fil-veru sens tal-kelma
Linji perfetti mpenġija bl-idejn – xogħol ta’ Joe Farrugia