Teresa

Ferraħni għal mument wieħed
għax għandi bżonn ħolma
biex ngħix għada.

Rawwimli t-tama sabiex nistrieħ
u norqod bi tbissima.
Anki jekk l’għada inti tgħib.