Għajjejt

Għasfur tal-bejt;
Għajjejt,
nittajjar ħafif,
nistenna t-tqaħqieħ jgħib.

Għajjejt b’dil-qalb,
li tħobb lil għajrha
bħalha nnifisha.
Nixtieq naqlaha,
narmiha u nirfisha.

Għajjejt.
Kif nitbissem insejt.
Forsi niftakar ma ndumx
qabel jiksaħ it-té.