Ġugarell Samsara

Once there was a girl who lived in a workshop. She felt as if…

Darba waħda kien hemm tfajla tgħix f’maħżen. Kienet tħossha bħal Santa Klaws. Santa Klaws għal tfal li llum adulti. Ix-xewqa tagħha kienet li l-ħolm f’dawk l-ittri ddawwarhom f’realtajiet li jsebbħu… iżda mhux b’maġija imma fatti: xi daħka, invenzjoni, jew xi stejjer f’ritratti.

Samsara isimha, kemmxejn baxx leħinha. Tħażżeż, tpitter jew tħit ma’ noti mużikali, tumblr u tazzi tal-inbid. Fil-ġnien tal-weraq mill-ħomor hi tfassal il-ħsieb li jfewwaħ b’riħet il-ħobż misjur. U l-ixkejjer jinġemgħu, uħud minnhom tassew tqal. U l-ħidma tibqa’ għaddejja, anki wara nofsinhar. U l-ittri ma jiqfux… skont hi dik mhix maġija.

Samsara tfajla mistħija. Fil-maħżen taħdem ġugarelli li jikxfu lilha nfisha. Quddiem mera s-sbuħija u mitt mistoqsija: fejn huma d-dmugħ, fejn hi Elena, x’realtà jmissni jiena?

Iltqajt ma’ Samsara, imma l-maħżen ma rajtux. Rajt tfajla titbandal, smajtha tidħak, imma ’l Santa Klaws ma smajtux. Rajt tfal jifirħu b’rigali li waslu miċ-ċumnija. Rajt ittri jinkitbu mija mija. Missitni xkora għax rabbejt il-għaqal. Kurjuż xrift fiha, sibt realtà ġdida; insterqitli taħbitha. Ġugarell Samsara: il-ħolma minn idha.

Fil-maħżen l-ittri ma jiqfux. Hi tibqa’ tgħid li mhix maġija.

Jien naf x’inhi l-maġija. Tirċievi xkora, f’xemx taqbad filgħaxija.

The end