Hawn Biss

Il-ġirja f’Sant’ Ursla spiċċat
f’kanun tal-Barrakka
jaħsadni f’kamarti.
Hawn biss dinja tqila
imsammra fuq spallti.

Il-ġirja f’Sant’ Ursla ntemmet
bħat-tromba tar-ramel
tkaxkarli ‘l ġewwieni.
Hawn biss mewta kiefra
iċċarrat purtieri.