Lejl

Jiġi l-lejl,
u jien nibża li nitilfek.
Irrid nintilef fik u mhux f’dal-ħsieb.

Tiġi l-ħedla tbeżżagħni.
Ejja int minflok,
neżżagħni.

Waqqaf it-tokk.
Għamilni tiegħek.
Ikkonkwistani.