Tag: alfred sant

“Fait accompli”

Ma hemmx wisq x’iżżid ma’ din is-silta mill-aqwa dramm li qatt inkiteb! Interessanti kif l-istess skript jista’ faċilment jerġa jintuża mill-istess attur, din id-darba f’kuntest mhux daqstant teatrali.

Sa minn dakinhar li kont ilmaħt lil Jeffrey Pullicino Orlando jintuża f’din ix-xena tant imqanqla mid-dramm ‘Fait Accompli‘, kont tħassart lil dan il-persunaġġ li għalkemm dejjem ispirali ammirazzjoni, spiċċa ddiżappuntani f’mumenti bħal dawn meta anki l-videos fuq youtube jixhdu kemm kien kollox ‘staged’… bis-segretarju ġenerali tal-partit tiegħu, jindika lill-kameramen sabiex iħaffef u jiffoka fuq kliemu!

Kien dramm li għal dak il-partit spiċċa b’suċċess. Dramm iżda li kif qal l-attur prinċipali stess, kellu ntenzjonijiet oħrajn tant li llum dan l-attur safa “ekwivalenti” ta’ mkeċċi mill-istess grupp teatrali. Forsi l-istess skript illum jista’ jkun utli! Minjaf? Nittama biss li llum li forsi fehem it-titlu tad-dramm, ma jfittix li jibqa’ f’xi gruppi teatrali lokali!

Hawn hu l-iskript tant imqanqal:

Għalfejn qed tibża minni?
Għalfejn qed tibża minni?
Għalfejn qed taħrabni?
Għalfejn qed tibża minni?

Għandi opportunità limitata ħafna. Opportunità li ili niġġieled għaliha dan l-aħħar erbat ijiem. Ilek tħammiġni erbat ijiem.
Għalfejn qed taħrab minn din l-opportunità li għandi? Għalfejn qed tipprova ċċaħħadni minn din l-opportunità li għandi li niddefendi l-isem tiegħi?

Għalfejn qed tibża minni?
Għalfejn?
Għalfejn qed tibża minni?
Għalfejn ħrabtli nhar is-Sibt?
Għalfejn? B’mod komiku ħrabtli!
Għalfejn sejjaħt press conference meta kont taf li jien minix qiegħed fuq il-vapur t’Għawdex?

Shame!
Imissek tistħi!

Laqqas din l-opportunità limitata mhux ser ittini biex niddefendi lili nnifsi?
Erbat ijiem qabel l-elezzjoni?
Erbat ijiem qabel l-elezzjoni ħriġtha dil-biċċa xogħol fuqi?
Qed tipprova tħammiġni kif ħammiġt lil ħaddieħor!

You should be ashamed of yourself!
Shame!
Shame!
Shame!

Oqgħod bilqiegħda! Ħa nistaqsik żewġ domandi sempiċi! Oqgħod bilqiegħda u rrispondini!

You should be ashamed of yourself!

Għandi tant żvantaġġ fil-konfront tiegħek illum, għalfejn mhux ser ittini din l-opportunità?
Ilni erbat ijiem niġri warajk!
Kont naf li ħa tħammiġni. Persuna viċin ħafna tiegħek qaltli li ħa tipprova tħammiġni!

You should be ashamed of yourself!
Shame on you!
Shame on you!
Shame on you!

Għamiltha fil-passat fil-konfront ta’ ħaddieħor, issa qed tgħamilha fil-konfront tiegħi! Issa naf x’iġifieri.

Shame on you!

Allaħares tispiċċa Prim Ministru
Allaħares!
Għax ara kemm ser ikollok saħħa aktar biex tkisser lil ħaddiehor!

You should be ashamed of yourself!
Shame on you!

Oqgħod bilqegħda ħa nsaqsik żewġ domandi biss!
Żewġ domandi biss ħa nsaqsik.
Jien stedintek għal dibattitu; sfidajtek għal dibattitu.
Kull ma qed nitolbok, l’opportunità biex nistaqsik żewġ domandi sempliċi.
Għalfejn qed tibża?

Għalfejn ħammiġtli ismi erbat ijiem qabel l-elezzjoni?
Għalfejn?
Għalfejn?
Għalfejn?

Taf li dak mhux l-istil tal-politika tiegħi li nħammeġ lin-nies!
Għalfejn għamiltli hekk?

Għalfejn għamiltli hekk?
Għalfejn b’mod malinn, b’mod inġust għamiltli hekk?