Tag: controversial building

Il-binja fil-Belt ser titkabbar

Mixħut kif jien ġo sodda fost imkatar bojod u lożor u kutra vjola, fettilli nara l-intervista li ġurnalista ta’ Times of Malta għamlet mal-Onorevoli Chris Said, Ministru frisk frisk fuq il-Ġustizzja.

Wara li erġajt tajt titwila lil facebook sakemm jgħaddi r-riklam tal-bidu, li qatt ma nara, bdejt nisma u nistgħaġeb. Hawn huma xi annotazzjonijiet:

Reazzjoni mmedjata lejn dan l-artiklu huwa t-titlu li għal darb’oħra huwa qarrieqi – biss illum nafu biżżejjed kif ġurnalisti u edituri varji qed jieħdu vantaġġ mis-sensazzjonaliżmu li ċertu titli jqajjmu, speċjalment fuq facebook shares u allura, anki jekk il-kontenut tal-istorja jgħid affarijiet oħra, it-titlu magħżul għandu skop uniku: sensazzjonaliżmu fuq in-netwerks soċjali. Tant sirt nammira dawn it-tattiċi li tħajjart ngħamel hekk jien ukoll f’dan l-artiklu – bit-tama li jkolli iktar hits minn blogs oħra.

It-tieni reazzjoni ta’ frustrazzjoni li tiġini hija meta nisma lil dan il-Ministru – li ħafna nies ifaħħru għal kapaċitajiet tiegħu – jgħid illi l-bini kontroversjali ġewwa l-kapitali ser jinħatt parzjalment biex jirrispetta l-“iskyline” tal-Belt.

M’inix intiż fuq arkitettura biss konvint li l-argumenti li jduru madwar din il-binja selvaġġa huma ħafna iktar minn din il-waħda partikolari li għoġbu jindirizza l-onorevoli.

  • Dan il-bini l-ewwel u qabel kollox sar b’ġebla li mhix dik li b’mod tant ovvju tgħati kulur lill-ġojjell tagħna.
  • Il binja għadha disinn li jikkomprometti l-istil brillanti li jżejjen kull toqba u kantuniera tal-Belt Umilissima.
  • Fuq kollox il-binja hija ta’ inutilità liema bħalha speċjalment meta niftakru li l-istess Belt hija miżgħuda bi propjetà li tokrob sabiex tiġi rinovata u mogħtija lura l-ħajja li jistħoqqilha.

Biss il-Ministru qal li konxju mis-sensittività tal-Belt Valletta, allura, wara li din il-binja nbniet, issa qed niftħu applikazzjoni ġdida mal-MEPA sabiex inkunu nistgħu nbiddluha – ikun interessanti nkunu nafu xi flus jinvolvi dan kollu. Huwa grottesk il-fatt li filwaqt li l-Ministru Said qed jgħid li ntefgħat applikazzjoni sabiex jinħatt parti mill bini, jistqarr ukoll li hemm applikazzjonijiet fuq tender għat-tisbieħ intern tal-post! Tgħid la jinħatt parti mill-bini, min jerbaħ it-tender jitlob xi rimbors mill-Gvern għax it-tender ikun inbidel?

Grazzi tas-sensittività tiegħek Minstru. Kważi kważi ħa naqbad maktur, li issa m’għadux tant abjad u nixxotta d-demgħa li ħierġa minn għajnejja.