Tag: kaċċa

Ngħidu Iva

Nibqa’ ngħid li dik l-imbierka mistoqsija tar-referendum hija kruċjali fid-dinamika psikoloġika tal-vot. Fiha nfisha, timbuttak tivvota favurha. “Taqbel li nixtrilek ġelat?” bla ma trid tħajjrek tgħid iva… iżda “Taqbel li nevitaw ġelat illum?” tindikalek li min qed isaqsik għandu ntenzjoni jurik li dak il-ġelat jaf ma jkunx ta’ ġid għalik fl-okkażjoni. L-istess dawn l-imbierka referendi.

Huwa appuntu għalhekk fejn dejjem emmint, u għadni nemmen li, ‘l bogħod minn dak li tgħid il-liġi bażwija, quddiem mistoqsija hekk, dawk li jastjenu għandhom jiġu msarrfa f’vot li żgur mhux jgħid “iva”. Meta fl-uffiċju xi ħadd jistaqsi “min irid café?”, dawk li jibqgħu siekta, xorta jibqgħu bla café! Sempliċi le? Imma sfortunatement, il-liġi tmur oltre is-sens komun u sempliċi.

Imsomma, quddiem din l-ambigwità, reġa rebaħ l-IVA, rebħet l-injoranza ta’ poplu mhux edukat (ministru please note) u l-biżà tal-għeżież politikanti ggranfati ma’ kull vot! Rebaħ ukoll sieħbi Wayne li ftit ġranet ilu nebbaħna bil-profezija traġika ta’ Fantozzi fuq din Malta:

Rebaħ ukoll il-faqar ta’ kampanja xotta kontra dan il-vot. Kampanja bl-ingliż li klassifikat lilha nfisha l’bogħod mill-Malti tipiku. Waqt li kellha timbotta il-“LE’, din il-kampanja mbuttat “SHout”. Napprezza jekk Anġelik inebbaħni biex nifhem x’kienet l-istrateġija.

Rebaħ ukoll il-faqar tal-artist Malti li jisparixxi meta jkun hemm bżonn vuċi kreattiva u friska li twassal messaġġ politiku. Kien biss Trevor Borg bi ‘Crossfire’ li ssogra jitniffes u jinstiga mistoqsijiet. Nittama li għandi żball hawn!

U issa qegħdin hawn, illum 12 t’April 2015, jum għażiż għal żewġ persuni mportantissimi f’ħajti u li naf li jinsabu mbikkma b’dan ir-riżultat. Ħasra. Xtaqt, anki għalihom li jkun jum differenti!

Ngħalaq billi ngħid “grazzi Joseph” u “grazzi Simon” għal dan ir-rigal nazzjonali. Nittama li fil-monument figurattiv li għad jghamlulkom mas-sett meraviljuż quddiem Kastilja, il-ħamiem Belti jsib fejn jistrieħ u jserrraħ biżgħatu mit-tiri tal-kaċċa fir-Rebbiegħa.

Ħa nikkonsla billi nara lill-Fantozzi ta’ Malta (għax hekk jismu l-video fuq YouTube!).