Tag: mest

Ħsieb 23

Għażiża,

Illum rajt il-mewt viċin. Ħafna.

Kos! Kemm hi nitfa l-ħajja! Realtà li tintemm f’tebqa t’għajn bla mistenni. Kemm hi leħħa l-mewt. Tiġi, u lanqas ittik ċans isselmilha jew tieħu stessu magħha. Tieħdok bla wisq kumplimenti u apoloġiji. Ma bżajtx minnha imma kerha kif taħsad. Illum, Pawlu reġa’ ħareġ idu, mill-Munxar forsi, u żamm distanzi biex jien għadni hawn.

Diffiċli ninsa dak il-mument, dik is-sekwenza. Diffiċli ninsa n-negliġenza tat-traskurat, il-gidba ta’ min taparsi wera nteress u ħarab, is-sapport ta’ min ġenwinament waqaf u ġie jgħin anki meta kien mitlub minnu mod ieħor, l-imħabba kbira ta’ min ġenwinament kien u baqa’ hemm!

U issa aħna, int u jien. X’fortuna li erġajt kelli ċ-ċans inqatta’ ftit siegħat miegħek, inżomm idejk, immiss xufftejk, u naqsam demgħa miegħek dwar tmiem il-karriera ta’ Totti. Inħossni kuntent li qalb l-injoranza ta’ folol fanatiċi għall-politika fiergħa, kelli x-xorti nduq it-togħma bnina ta’ sbuħitek għal darb’ oħra.

Għax kun af għażiża, kun af, irrid intenni li fik nara skop, fik insib serħan; kuljum. Kuljum, jew kull jum? Ingħid kull jum għax kull jum huwa jum ġdid u kull jum irrid inħoss din ix-xorti ta’ ħajja li tiġġedded, ta’ xorti li nisma’ leħnek. Permezz tiegħek jien ngħoxa nsib kuluri ġodda għall-ġranet li jmiss.

Għax ir-realtà tal-mewt hi mera llustrata, fuq ir-realtà tal-ħajja li hekk kif żbrixx nixirfu quddiemha, dlonk nilmħu lill-ħajja b’tant sbuħija, b’riħa ta’ imbatt mal-blat u żiffa li taqta’ kull għatx. Għalhekk noħlom li nibqa’ nfittex u nagħti dak li prezz m’għandux. Wara kollox, dak li seħħ illum jinsab irrakkuntat hawn kważi kważi:

Il-lejl it-tajjeb għażiża.