Tag: one radio

Aħbarijiet inutli

Għadni kif smajt l-aħbarijiet ta’ nofsinhar fuq One Radio; skeda ta’ aħbarijiet sħiħa, maħsuba sabiex twassal infomazzjoni lis-semmiegħ. Imma nibqa ma nifhimx din l-ossessjoni li ngħalqu l-kollezzjoni b’aħbar li sincerament ma nifhimx ir-relevanza tagħha!

Illum, l-aħbar ta’ traġedja fic-Cina fejn vann mimli tfal waqa’ f’gandott sabiex jevita milli jaħbat ma’ karozza, bit-tfal jisfaw mejta! Issa ngħid jien, apparti li tkexkex meta semgħa l-istorja, x’ħa is-semmiegħ ta’ One minnha? Fuq liema kriterji tintgħażel storja bħal din biex tiġi nkluża fir-rapport?

Ma nafx imma forsi aħbarijiet bħall-ħatra ta’ President ġdid fit-Tunesija jew ir-riżenja tal-Kanada mill-protokoll ta’ Kyoto ma jistgħux jinfurmaw aktar lis-semmiegħ?