Tag: sbuħija

Napoli, rakkont dwar Napoli

Napli, Napli, Napli. Dik il-kelma bħal pendlu, jitbandal fl-infinit, joqrob, umbagħad jitbiegħed; bla heda; għal dejjem. U hekk reġgħet ġiet u telqet esperjenza oħra fil-belt il-maħbuba. B’ħafna xebħ ma’ belti, Napli serqitli qalbi u kif dejjem kont avżat, tatni iktar milli kemm kien mingħalija sejjer ngħati.

Illum, wara s-sitt mawra f’din il-belt u il-kaos ħlejju tagħha, nistaqsi x’inhu dak li jimla’ ‘l qalbi meta nirfes dik l-art. Issuspettajt li forsi kien kollu sforz nostalġija tal-esperjenzi passati ta’ volontarjat ma’ tfal u żgħażagħ Naplitani. Iżda le. Issa naf li m’huwiex hekk.

Napli hija l-personifikazzjoni tal-arti fejn fil-forom sbieħ u koroh ta’ dak li l-bniedem jaf joħloq, tieħu forma l-ħajja. L-ifjen senswalità u sbuħija jgħixu id f’id ma’ kruha eżasperanti. Il-melodija tmelles widnejk u tiżfen mal-ħsejjes iżarrtu tal-muturi ġerrejja jħokku ma’ sormok. Il-ġenn fit-toroq tistħajjlu f’konverżazzjoni kontinwa mas-sliem fis-sotterran modern. F’Napli jiltaqgħu l-baxx u anki l-għoli tal-bniedem. L-injoranza mgħannqa mal-ġenju; il-faqar mal-ifjen ġojjell; il-vjolenza ta’ qalb silġ issibha għaġna waħda mal-imħabba espressa fuq kull ħajt, u kull skoll li jmiss mal-ibħra f’Mergellina.

Napli. L-ewwel belt stranġiera li laqgħetni fiha bit-tgħajjir, daqqiet ta’ sieq u l-isfida tal-mibki, ċkejken, Luigi, iżda li kuljum tpattili b’emozzjoni kbira u taħlita ta’ dmugħ u ferħ. Napli tfakkarni li l-ħajja fiha sens li tgħixha, hekk kif inhi; qalb in-nies, bl-arti tfewwaħ imżewwqa minn idejn pizzar u bit-theddida kontinwa ta’ vulkan.