Tag: wine

Żifna

Annie Spratt

Żfint żifna max-xitan
qalb ix-xewk f’dal-bukket ward
li xtaqt irregalajtlek.
Biex illejla ma naħsibx fik;
inħallik.

Sibt l-inbid li fih skirna.
Ġbart fdal l-ikel bnin
li dewwaqna lil xulxin.
Dak li xtaqt ma ninsiex;
ma narmix.