Ma rridx

Ma rridx nikteb,
għax il-kitba tixlini,
għax jekk nikteb, tifhimni
u għajnejja taqrali.