Tag: Elezzjoni tad-Dnub il-Mejjet

Li Tirbaħ il-Ġustizzja

Qed nieħu gost nisma l-intervent ta’ Patri Mark Montebello fl-okkażżjoni tal-ħamsin sena anniversarju mill-Elezzjoni tad-Dnub il-Mejjet.

Diskors meqjus li jemozzjona lil kull min, bħali, jħaddan qalb soċjalista (iżda mhux partiġġjana Laburista). Diskors li jixħet dawl qawwi fuq fatti li ħadd ma jista jiċħad, fuq fatti li jkomplu jfakkruna kemm hi redikola s-sistema politika dualista li teżisti fil-pajjiż. Diskors imtappan biss mill-fatt li sar f’kuntest ta’ wieħed minn dawn il-partiti, promoturi tal-istess marda.

Wara li qrajt b’ferħa l-ktejjeb “Il-Fidwa tal-Anarkiżmu” li Patri Mark għoġbu jibgħatli xi ġimgħat ilu, illum ma nistax ma nikkumplimentax lil dan il-qalbieni li b’tant umiltà qed ikompli iħeġġeġ diskors favur trasparenza u libertà ta’ ħsieb u kontra stutturi li jimbarraw l-imħuħ b’modi demokratiċi jlellxu. Għalhekk sabiħa mmens r-referenza finali lejn kliem Kristu – l-akbar rivoluzzjonarju.

Patri Mark, kompli kun qalb tħabbat sabiex tqanqal aktar qlub, biex jistenbħu u jibdew iħabbtu huma wkoll.

Grazzi.