Tag: italialand

Minn 1 sa 5; il-kriżi u r-ristoranti mimlijin

Triq ir-Repubblika miżgħuda bin-nies. Il-ħwienet mimlijin sa ruħ ommhom u bħalissa lanqas noħlom nibbukkja ikla, imqar waħdi. Allura fejn hi l-kriżi? Fejn huma l-Maltin imbikkma għal żieda fil-paga jew għax għola l-fuel? Fejn huma l-koppji żgħar li qed jippjanaw sabiex fil-Milied tal-2060 jiccelebraw il-ħlas tas-self li ħadu mill-Bank dinji li ser jgħalaq xi ħames friegħi lokali?

minn Malta Today

Ittih tort lil Prim jistaqsi dan kollu u jiftaħar li l-ekonomija Maltija sejra ħażin minħabba x-xenarju dinji biss? Ittih tort lil Prim jindika li l-mod kif investejna s’issa għandu jibqa’ jsir? Allura bir-raġun li għandna biex niftaħru għar-riżultati li ġibna din is-sena u għal dan il-ġid li qed jiccirkondana.

minn Times of Malta

Stqarrejt b’mod car l-ammirazzjoni kbira tiegħi lejn il-komiku Taljan, Maurizio Crozza. Artist ntelliġentissimu, li jaf dak li qed jitħadded dwaru. Artist li b’ironija u stil liema bħalhom, jikxef id-difetti fix-xenarju politiku Taljan. Ħasra li din il-ġimgħa ser naraw l-aħħar edizzjoni tal-prestazzjjonijiet tiegħu ta’ 90minuta f’ITALIALAND.

F’mumenti nisma lil Crozza u nistħajlu qed jirreferi għal Malta. Ninduna kemm iż-żewġ xenarji politici huma f’sitwazzjoni ‘komika’ simili, b’Ministri li tista xxebbaħhom ma’ persunaġġi tal-films animati ta’ Walt Disney. Joħroġli d-dmugħ meta nisimgħu jistaqsi dwar Ministru li ma jifhimx x’iġifieri jnaqqas il-paga tiegħu ta’ €31.000 fix-xahar… u  niftakar kif anki f’Malta, numru mdaqqas ta’ Ministri ma ħasbuhiex darbtejn li jieħdu żieda ta’ €500 fil-ġimgħa!

Bħalissa ftit ikollok cans taqra u allura ser ngħażel li nieqaf hawn. Ngħalaq bil-kumment ta’ l-istess Crozza li filwaqt li kien qed jitħadded dwar Berlusconi, kważi kważi ħsibtu qed jikkwota lil Prim jew xi Ministru prominenti Malti. Filwaqt li għadd minn 1 sa 5, wassal messaġġ inkonfondibbli lil dawk li jridu jisimgħu.

Insellimlek u nawguralek Milied hieni.