Procula

L-aħħar jum, illum. Jew forsi lbieraħ.

Il-gawwi Grieg ittajjar bla ħadd tbissimlu. Bla ħadd ma stħajlu jintelaq fuq żiffa fil-Port. L-għatx siket. Ċeda. Il-pinnola morra tal-ħajja reġgħet kebbset fjammi jaqtgħu u jqattgħu bħal silġ miksur. L-għeruq ilmaħtu tiela ‘l fuq sakemm tkebbeb ma’ għonqi u għafasni kemm felaħ, rassni miegħu, sabiex mal-aħħar nifs ifakkarni f’kemm iħobbni.

Ir-rogħoda tal-kordi eku ma’ għadmi, li mill-iswed ta’ sidri jiżżerżaq tul ruħi u bħall-anġlu, iħalli mewt warajh sakemm forsi ma jarax dmija jċarċru.

Lasanja, għoddha kiesħa imħawwra fuq ġifen f’maltempata, tgħini nfittex xtajta. Tgħini nemmen li l-ebda xagħra minn rasi mhu ser tintilef. Nistejqer forsi llum jgħaddi wkoll. Forsi l-musmar twil li jniffed żewġ saqajn ma jkomplix jissaddad. Forsi ma jċarratx il-ġild meta l-mejjet jinħeles minn salibu għal dejjem.

Procula, l-ebda tmiem mhu kiefer daqs dan l-għar mudlam. Fejn kull ħsieb jirbombja minn qawmien is-serduk sa meta tgħosfor kull ħeġġa li ntenni nifs.

[11-10-18]