Tag: Uncategorized

Xewqat sbieħ

Qed nieħu pjaċir nerġa nsib ħin sabiex nikteb. Grazzi għalik. Nixtieq naqsam miegħek il-ferħ ta’ din ix-xewqa li nsir nafek. Bħal tifel żgħir, noħlom li tkun f’idejja, mixħuta komda titkellem dwarek; dak li jeċitak, dak li jiskomodak.

Nixtieq nipprova ma nibqax ħabib tiegħek iżda ninvesti għal xi ħaġa aktar; naqsam miegħek ħsieb ikkumplikat u filosofiji raffinati iżda wkoll tmellisa sempliċi, tgħanniqa, raqda, jew forsi bewsa. Mijaf kif tkun bewsa miegħek? It-togħoma, il-fwieħa jew riħa ta’ mnifsejk. Minjaf tkunx fitta l-mistħija jew jekk ngħelbuhiex bi spontanjetà umli, umana.

Nixtieqek hawn, jew forsi le, nixtieqek fuq xi bajja, mgezza fi ħwejjeġ biex ma tiksaħx, għall-ħoss il-baħar. Nixtieq nisma’ ħsibijietek; taħsibx li int iferjuri minn ħaddieħor. Nixtieqek hawn – qed tisma’ dan il-kliem forsi nara wiċċek jesprimi gost. Imma għalissa nistenna dak il-jum.

Miktuba 27-12-2015. Misjuba fid-drafts u ppublikata 18-11-18.

Procula

L-aħħar jum, illum. Jew forsi lbieraħ.

Il-gawwi Grieg ittajjar bla ħadd tbissimlu. Bla ħadd ma stħajlu jintelaq fuq żiffa fil-Port. L-għatx siket. Ċeda. Il-pinnola morra tal-ħajja reġgħet kebbset fjammi jaqtgħu u jqattgħu bħal silġ miksur. L-għeruq ilmaħtu tiela ‘l fuq sakemm tkebbeb ma’ għonqi u għafasni kemm felaħ, rassni miegħu, sabiex mal-aħħar nifs ifakkarni f’kemm iħobbni.

Ir-rogħoda tal-kordi eku ma’ għadmi, li mill-iswed ta’ sidri jiżżerżaq tul ruħi u bħall-anġlu, iħalli mewt warajh sakemm forsi ma jarax dmija jċarċru.

Lasanja, għoddha kiesħa imħawwra fuq ġifen f’maltempata, tgħini nfittex xtajta. Tgħini nemmen li l-ebda xagħra minn rasi mhu ser tintilef. Nistejqer forsi llum jgħaddi wkoll. Forsi l-musmar twil li jniffed żewġ saqajn ma jkomplix jissaddad. Forsi ma jċarratx il-ġild meta l-mejjet jinħeles minn salibu għal dejjem.

Procula, l-ebda tmiem mhu kiefer daqs dan l-għar mudlam. Fejn kull ħsieb jirbombja minn qawmien is-serduk sa meta tgħosfor kull ħeġġa li ntenni nifs.

[11-10-18]

Mawra f’Ruma

Jgħidu li kollox għandu tmiem. Biss ċertu tmiem jħalli wisq togħma tajba biex ikun jistħoqqlu jissejjaħ hekk. Għaddiet ukoll din il-mawra qasira fil-belt eterna ta’ Ruma. L-Italja, bid-difetti kollha tagħha tibqa’ ġenna tal-art f’għajnejja. Art fejn issib il-kultura magħġuna mal-poplu. Art fejn issib il-passat, il-preżent u l-futur. Fejn sibt ftit kulur.

Minn platt amatriciana, għall-ġelat taz-zabaione. Miċ-ċentru storiku mdawwal, għall-periferija mdallma; kważi kważi, diżabitata. Minn tfajliet u ġuvintur jarmu s-sbuħija għal nisa u rġiel jitħabbu mal bankina. Minn knejjes b’arti sagra, għal mużewijiet b’arti, għal ħafna, profana. Minn stabbilimenti li jbiegħu l-ferħ kosmetiku, sa oħrajn li jbiegħu ħsieb profond. Mill-pixxatur ta’ Duchamp għall-latrini sofistikati tal-ajruport. Minn Minn toroq imdaħħna b’karozzi mgħaġġlin, sa ġonna wiesgħa miżgħuda gawwi u tħaxwix is-siġar. Minn Kahlo, għal Heckel, għal Keats, għal Pawlu ta’ Tarsu, għal Spalletti, għal Rodin, għal Mogwai.

Żgur li l-akbar emozzjoni kienet ilbieraħt lura, meta fuq dak il-palk fl-awditorju ta’ Piano, tfaċċaw Mogwai, introduċew lilhom infushom bħala band minn Glasgow u nfexxew idoqqu Heard about you last night, segwita minn Friend of the Night. Illami! Kif tista żżomm lill-qalb milli tħabbat tnax tnax, lid-dmugħ milli jitfaċċa u lix-xewk xewk milli joħnoq ġismu kollu, kull sekonda, ma’ kull nota!?  “Grazie, thank you, cheers” kienu l-kliem ta’ Braithwaite bejn kull silta u oħra… tant li kien hemm min ironiżża bill-sejjaħlu “chiacchierone“. Sittin minuta, jew ftit aktar, ta’ emozzjoni pura qalb folla entużjasta daqsi u aktar minni.

Emozzjoni oħra żgur li kienet il-mawra sal-Katidral ta’ San Paolo fuori le mura. Ma nafx x’fatta iżda hekk kif kont hemm, quddiem dik il-biċċa ġebla li timmarka qabru f’katidral lussuż, ħassejtni kalm, kważi żżejjed. Erġajt fakkart lili nnifsi f’dan ir-raġel li aċċetta bidla f’ħajtu u għal raġuni, li nafu naqblu jew ma naqblux magħhom, għamel vjaġġi meraviljużi biex jentużjażma lil ħafna popli. Tassew ispirazzjoni sabiex anki nirrifletti dan kollu fuq il-vjaġġ tiegħi illum, jien li xi ħadd sejjaħli “Pawlu ġdid”.

miktuba lura f’Awissu 2014

Siġar u mużi

Żmien it-tfittxija, żmien l-iskoperta… bħal meta ssuq għal ħin twil fuq autostrada ma’ ħaddieħor u tasal f’destinazzjoni mistura, ħlief għall-mappa… u tinżel, waħdek.
L-għażliet huma gżuż u l-biżgħat jissieltu sabiex ma jidhrux bil-wisq inqas! U nibdew pass pass interrqu, kważi mingħajr direzzjoni, mill-ġdid mingħajr destinazzjoni.
Ir-riħa ta’ xita friska tagħtik merħba u tfakkrek li mhix dinja kompletament ġdida. Bħal tistħajjilha tgħannqek u tgeżwrek f’dirgħajha.

U jinstema pjanu bħal donnu mbikkem, li jtaptaplek fuq dahrek u jurik triq, kemmxejn imċajpra, iżda familjari, ta’ siġar anzjani u mużi nfiniti.
Tgħarbel il-vjaġġ sa ma tiġbor ir-ramel fin li sawwrek, u bħas-soltu mnifsejk jintefħu u l-għatis jitfaċċa, bil-ħasda, kattiv, arroganti… għal mument inessik il-vjaġġ eċitanti; sa ma r-ramel jistrieħ fil-forom imserrpa ta’ lifgħa maħruqa u jurik triq ġdida.

Comments for a facebook discussion

I don’t think religion in its pure state, promotes fear of punishment and hope of reward after death! Luckily i have had opportunities to share life-changing experiences with the missionaries of St.Paul (MSSP Malta) and the Missionaries of Charity (Sisters of Mother Theresa) and believe me, that wasn’t what they projected onto me. Obviously i made use of my intelligence to filter some traditional beliefs as well and really hold on to the nectar of the message!


When i combined my learnings in christian religion of Catholicism and the teachings at the practical philosophy school (based on eastern cultures), i was impressed how both go hand in hand in projecting us a message of pure awareness, pure love and pure being.
 
Unluckily though – the unpure state of religion is what speaks from majestic balconies and decorated thrones! that was never the style of the religious founders – whoever it was – nor the style of the iconic figures of these religions! so let’s also filter what we are fed, by accessing our intelligence.
In the case of the Catholic Church, to which i do have my strong reservations, especially the local representation of it, i do believe that it’s me and you who make it and not the figureheads, just like it’s me and you who make society and not the political leaders!

Ħinijiet tal-Ħdud

Għal darb’oħra ma xtrajtx il-gażżetti tal-Ħadd u għal darb’oħra bħal ta’ kull nhar ta’ Tnejn, ġietni l-kurżità nara x’intqal u x’ħareġ waqt il-ġranet tal-mistrieħ.

Irnexxieli niddobba s-Sunday Times illum u wara ġurnata xogħol ta’ ħdax il-siegħa, intfajt inqalleb. Ħbatt ma xi affarijiet li tawni gost, oħrajn iżda, ma flaħtx narahom u qallibt niġri l-paġna, filwaqt li oħrajn ġabuli sensazzjonijiet ta’ stmerrija totali.

Bħalma ngħamel fil-maġġoranza tad-drabi, bdejt nixref il-gazzetta minn wara. Forsi ‘l fatt li hi gazzetta nkredibbilment ippakkjata f’kull sens, iqabbadni biżà li mhux ser nasal sal-paġni sportivi!

Bdejt immeddjatament inħabbat rasi mal-mejda hekk kif intbaħt bil-proġett Young Enterprise li ġie rrekklamat b’ritratt kbir! Qed nara sew? Dawk Vinyls li hemm iffurmati f’vażuni? Dak Vinyl tad-Decca li għandha din it-tfajla (dik għandha ħila titbissem?) f’idejha lest biex jinbaram ukoll? Iva, u l-ieħor tal-Parlaphone! Imma għalfejn il-fotografu, Chris Sant Fournier ma nfaqax jkisser bħalma Kristu kisser fuq l-għatba tat-tempju? L-arti u l-istorja mużikali ffurmati f’vażuni! Biex tgħaxxaq din l-idea qed tiġbor l-applawsi u forsi xi sold jew tnejn! Mulej aħfrilhom għax ma jafux x’inhuma jgħamlu!

Tlift l-interess naqra l-istorja dwar l-allegati abbużi intant!

Imsomma wasalt paġna 57 u mistoqsija waħda qamet immedjatament… fejnu l-logo tal-anniversarju li għażlu Debenhams xi ġimgħa ilu? Nispera li mhux jiddejqu jippubblikawh wara li rredikolaw l-eżercizzju ta’ disinn ta’ logo għal semplici kompetizzjoni ta’ “likes” fuq Facebook!

Ħaqq! Insejt immur Pupu fil-Baħar!!!

Sabiħ dan ir-riklam ta’ Zest – ħarsa li zest illum saret tfakkarni fil-Kinnie – u kwazi kwazi qed naħseb li m’inix konvint dwar dak id-dettall tal-għarusa minn wara!

U wara l-infinità ta’ paġni, kważi inutli, ta’ riklami u avviżi klassifikati, fejn ilmaħt lil sieħbi antik Elton, ġiet f’idejja din l-ewwel ħarġa ta’ “Liv in gozo” – gwida għall-propjetà f’Għawdex, li iżda tirriklama wkoll appartamenti fl-iMsida! Nibqa ngħid illi aktar ma jmur, aktar qed neżawrixxu s-sbuħija li taqra gazzetta!

Ħadt nifs x’ħin wasalt fil-paġni tal-kultura u ntratteniment. Aħbarijiet sbieħ bħal kuncert Akustika f’St.James, dak ta’ Santana u fuq kollox il-miġja ta’ wieħed mill-ġenji mużikali kontemporanji, Owen Pallett li ser idoqq ġewwa l-Ħamrun grazzi għal Kinemastik u StageDive.

Nammetti li erġajt qallibt niġri l-paġna x’ħin rajt x’ser jgħamlu l-Airport Impressions dax-xahar!

Issa m’għandix saħħa nintefa naqra l-artiklu ta’ Mike ma’ Norman Cook imma nżommu qrib u naqrah – jew jekk insibu fuq is-sit, nitfgħu jinqara bl-ispeech tal-Macbook.

Albert Storace u Kenneth Zammit Tabona jinsabu hawn ukoll – żewġ protagonisti tal-kritika li kelli x-xorti niltaqa’ magħhom u ninnota l-modi tagħhom, distinti imma mżewwqin bl-ironija, l-għerf u l-imħabba lejn dak li hu magħmul tajjeb. Imma ġejt misruq mir-riklam tal-Palazz tal-Girgenti li ser ikun miftuħ għall-pubbliku fi tmiem il-ġimgħa li ġej – hmmm appetituż!

Ir-ritratt ta’ Realtà fakkarni fil-passjoni li għaddejjin minnha sħabi Alex Vella Gera u Mark f’ġieh il-libertà tal-espressjoni! Ħasra hux kif hawn Malta għad hawn tant injoranza tirrenja anki fit-tmexxija ta’ strutturi edukattivi!

Paġni 16 u 17 huma wisq attraenti għalija bir-riklam tal-ktieb kapulavur ta’ sieħbi Ġorġ Cini dwar Strada Stretta li nissuġġerixxi lil kulħadd jakkwista – u xi ngħidu għall-illustrazjoni ta’ Maurice Tanti Burlò – bicca xogħol li ġġiblek tbissima fuq l-argumenti li qamu bħal xita kontra s-Sur Giletti.

Iktar dwar Realtà u fuq in-naħa l-oħra naqra li s-siġar il-ġodda li qed jitħawwlu ġewwa Putirjal, inġagħbu mill-Italja! X’taqbad tgħid għid?

Minflok nikkonsla bl-istqarrija ta’ Monsijur Charles Vella li stqarr li qal li d-divorzju mhux ser ikisser familji Kristjani! Eżattament dak li nemmen jiena.

U ser nieqaf hawn. Kif għidna, gazzetta mburġata sa ruħ ommha u naħseb anki nannitha. Ngħlaq billi nistqarr kemm hu ironiku dak l-album ta’ Joseph Calleja (fuq paġna 9) ppubblikat mid-Decca meta niftakar f’dawk l-imberkin tal-Young Enterprise! Tgħid l-album ta’ Calleja diġà sar vażun?

Il-lejl it-tajjeb.


Kwistjoni t’arroganza

Skond xi servizzi ta’ aħbarijiet lokali, il-ministru Austin Gatt tenna llum illi jekk il-poplu jivvota favur divorzju, dan ma għandux jorbot idejn id-deputati fil-Parlament sabiex jadottawh fil-liġi.
“Infrastructure Minister Austin Gatt insisted today that MPs should still be able to vote according to their conscience, even if the yes camp won the divorce referendum, because what the people were being asked about was a matter of conscience, not a political one.”Times of Malta
Meta nisma aħbar hekk, inkompli ninduna kemm hawn mexxejja li jafu jkunu redikoli.
Nibdew mill-fatt li dan huwa argument inutli, speċjalment bħalissa meta d-dinja qed tesperjenza żewġ kriżijiet maġġuri, b’waħda minnhom li tant tolqot lil pajjiżna. Id-dritt tad-divorzju huwa dritt ċivili li bl-ebda mod ma jobbliga lil min jiżżewweġ sabiex jiddivorzja!
F’każ ta’ żwieġ fallut, u wara tentattivi serji sabiex dan jiġi rkuprat, ma nara xejn li jmur kontra l-valuri jekk il-koppja tiġi meħlusa mir-rabta ċivili tagħhom filwaqt li tiggarantixxi t-trobbija tat-tfal.
Dwar it-twemmin Kattoliku, naqbel ma dak li kiteb illejla sieħbi Istivan fuq Facebook:
“There’s no reason why Catholics should have a problem with a divorce law. If you’re Catholic, technically divorce doesn’t apply to you, so the law changes nothing, while letting others have a life. Or is it that Catholics: (1) Want to enforce their beliefs on everyone, and (2) don’t trust each other to abide by Catholic regulations? In which case, there’s even more reason to pass this friggin’ law”
Allura nistaqsi b’liema arroganza jista xi ħadd elett mill-poplu, jissuġġerixxi li l-Parlament imur kontra r-rieda tal-istess poplu?
Għaliex l-istess ħsieb ma ġiex suġġerit meta l-poplu ħareġ jivvota favur is-sħubija sħiħa mal-UE? Jidhirli li l-istess Ministru kien ħadha bi kbira meta Alfred Sant kien interpreta r-referendum b’mod differenti minn norma! (ara hawn biex tifhem xi rrid ngħid)
Filwaqt li nammira lil dawk il-membri parlamentari li kapaci jivvutaw kontra dak li “tirrikkjedi” in-norma, nittama li kollha kemm huma jirrealiżżaw li Malta tinsab iżżeffen f’logħba ta’ poteri bejn il-mexxejja kosmetiċi Ewropej u dawk għomja, Nord Afrikani.

Il-ġisem u ċ-ċensura

Lura minn Bari u mill-Karnival ġewwa l-villaġġ ta’ Putignano. Karru ta’ qisien ġiganteski, jirrapreżenta l-jum u l-lejl, permezz ta’ żewġ figuri umani, parzjalment għarwenin. Kuntest satiriku u grottesk fejn il-ġisem mhux ċensurat, fejn forsi t-tbissima li jitrasmettu jgħelbu t-taboos li numru ta’ kulturi sa minn dejjem kienu jafu jimponu.

Niġi għall-punt.

Nibqa’ nistgħaġeb kif fid-dinja tal-llum, il-media, iżda wkoll il-mentalità ġenerali tibqa’ tagħżel li tiċċensura l-ġisem tal-bniedem anki meta dan ikun espost f’kuntest naturali, eleganti jew/u artistiku.

Dan il-fatt jiffrustrani minnu nnifsu iżda l-frustrazzjoni tikber meta niftakar li minn naħa l-oħra ftit li xejn niddejqu nitrasmettu jew nirrappurtaw xeni vjolenti; kemm dawk fiżiċi u dawk psikoloġiċi.

Jinqala’ dibattitu sħiħ jekk titfaċċa żejża fuq riklam. Ironikament, l-istess nies li jitkażaw quddiem xena hekk, ikunu dawk li probabilment jaffaxxinaw ruħhom (jew għall-inqas, hekk jgħatu mpressjoni) quddiem biċċa arti rinaxximentali.

Mhux ta’ b’xejn li bqajt skantat kif imbagħad ma ntqal xejn meta riklam ta’ ditta popolari tal-ġugarelli tat-tfal, f’xena ta’ żona residenzjali minn tagħha, inkludiet pupu qed jixxabbat mill-“convertible” b’pistola f’idu! Dan kien riklam prominenti fuq bus stop fix-xatt ta’ Tas-Sliema!

Qed niftakar f’mument ieħor, ġewwa Għawdex. Tifel ta’ xi sentejn jispara b’pistola lejn arcade video game akkumpanjat b’tant “injoranza” minn missieru.

Allura ngħid jien fejn hu l-periklu? Certu films u ċertu drama maltija, mhux iktar perikolużi minn ġisem espost ta’ mara jew raġel?