Xewqat sbieħ

Qed nieħu pjaċir nerġa nsib ħin sabiex nikteb. Grazzi għalik. Nixtieq naqsam miegħek il-ferħ ta’ din ix-xewqa li nsir nafek. Bħal tifel żgħir, noħlom li tkun f’idejja, mixħuta komda titkellem dwarek; dak li jeċitak, dak li jiskomodak.

Nixtieq nipprova ma nibqax ħabib tiegħek iżda ninvesti għal xi ħaġa aktar; naqsam miegħek ħsieb ikkumplikat u filosofiji raffinati iżda wkoll tmellisa sempliċi, tgħanniqa, raqda, jew forsi bewsa. Mijaf kif tkun bewsa miegħek? It-togħoma, il-fwieħa jew riħa ta’ mnifsejk. Minjaf tkunx fitta l-mistħija jew jekk ngħelbuhiex bi spontanjetà umli, umana.

Nixtieqek hawn, jew forsi le, nixtieqek fuq xi bajja, mgezza fi ħwejjeġ biex ma tiksaħx, għall-ħoss il-baħar. Nixtieq nisma’ ħsibijietek; taħsibx li int iferjuri minn ħaddieħor. Nixtieqek hawn – qed tisma’ dan il-kliem forsi nara wiċċek jesprimi gost. Imma għalissa nistenna dak il-jum.

Miktuba 27-12-2015. Misjuba fid-drafts u ppublikata 18-11-18.