Tag: lou bondì

Jiddependi – minn fejn tħares

Lou Bondì – probabbli wieħed mill-aqwa ġurnalisti televiżivi Maltin ngħiduha kif inhi – specjalment jekk tqis is-success li kellha kull trasmissjoni li dderieġa. Insegwi u nammira l-metodi assertivi u mill-ifjen kif jipprova jixref jisposta minn fuq ilsien il-mistieden, kważi priża, tiegħu, imma nispicca rritat u rrabjat quddiem il-mod kif kull argument jispicca b’xi mod jinterpretah minn perspettiva li tixħet dawl sabiħ fuq il-Partit Nazzjonalista u persunaġġi relatati – specjalment f’daż-żmien prekarju.

Eżempju car illejla: id-diskussjoni titratta l-vot ta’ fiducja li l-Prim Ministru talab lil Parlament. Bondì jibqa jiddeskrivi l-vot tal-PL bħala vot sabiex jaqa’ l-Gvern minflok vot kontra din il-mozzjoni tal-Prim! Il-perspettiva li tixħet dell fuq l-oppożizzjoni terġa tirrenja. U nistaqsi għalfejn ġaladarba jidhirli li Bondì huwa ġurnalist indipendenti.

Wara ftit – Bondì jqajjem argument off the cough sabiex il-mistieden Anġlu Farrugia, jfiehem għalfejn il-PL m’għandux fiducja fil-Prim. X’ikun l-argument off the cough? – lanqas temmen, il-Libja! L-uniku xenarju politiku fejn iż-żewġ partiti qablu u fejn il-PL ħadmu id f’id mal-Gvern. L-uniku xenarju fejn Anġlu Farrugia ma setgħax jikkritika lil Prim. Lanqas fis-Super 5 ma taħqrek hekk ix-xorti għażiż Sur Farrugia!

Interessanti l-pressjoni sabiex ikun jaf il-pjanijiet li għandu l-PL jekk dan ifettillu jkun fil-Gvern imma fl-istess ħin juri filmat fejn il-Prim illejla fil-Parlament iccelebra l-fatt li l-protesta tal-Ġimgħa li għaddiet, ma kinetx ta’ pensjonanti li mhux ilaħħqu mal-ħajja, ta’ familji bil-ġuħ jew ta’ studenti li m’għandhomx access għall-edukazzjoni, imma ta’ nies li sabu li r-riformi fit-trasport pubbliku ma ffunzjonawx! Tibqa’ bla kliem – imma wara kollox huwa l-airtime tiegħu, ngħiduha kif inhi! U allura ħa nħallih bi kwietu issa.

Qed ngħixu politika fejn minflok nammettu żbalji ħoxnin li qed isiru fl-amministrazzjoni bħalissa, nippuntaw subajna u kważi nwaħħlu f’min jixtieq u jaspira li jmexxi fis-snin li ġejjin! Il-Prim, minflok jirrealiżża li għandu l-poter, u allura c-cans li jtejjeb il-pajjiż, jibqa jistaqsi għaliex il-kap tal-oppożizzjoni mhux jgħati proposti u ideat!

Minflok nirrealiżżaw il-ħxuna (le mhux tar-ritratt streccjat ta’ Franco Debono waqt Bondi+) ta’ deciżjonijiet irresponsabbli li setgħu saru, nibqgħu niccelebraw lill-Prim li waqt xi diskussjoni tenna li “filwaqt li f’Malta qed nargumentaw fuq it-Trasport Pubbliku, fil-Grecja qed jiddiskutu l-kriżijiet tal-Ewropa”.

Kif jgħid seħibna Jarabe de Palo fil-kanzunetta singolari tiegħu “Depende”, huwa krucjali l-punt minn fejn tħares lejn id-dinja sabiex tinterpreta dawn is-sitwazzjonijiet. Jiddependi iva; jekk tħarisx minn nuccali b’lentijiet blu jew lentijiet ħomor. Jiddependi iva; jekk intix intelliġenti biżżejjed li ma tilbisx nuccali u tara l-kuluri vera tar-realtà.

Għaddiet serata oħra fejn il-Parlament grottesk Malti (li għalieh Renzo Piano ikkomprometta r-reputazzjoni tiegħu mal-Maltin) reġgħa vvota 34/35. Vot li jħalli lil Partit fil-Gvern jiccelebra l-gażaża li għandu f’ħalqu filwaqt li għandu l-ħarqa mimlija residwi jintnu. Vot li jħalli lill-oppożizzjoni tibki għall-istess gażaża li taf li ma għandiex cans għaliha! Vot li probabbli ser jiżdied fl-istorja u jintesa għax il-poplu tant hu aljenat li xorta waħda għadu jlibbes in-nuccalijiet lill-uliedu sa mit-twelid; hekk kif għadha trawwmu l-media ġeneralment immatura maltija.

Diżgustanti!

Automatic reply

In reply to Lou Bondi’s article This is the home where paedophiles lived, i couldn’t help but write a reply in the same language he used:

“Such acts are definately to be condemned. Let’s make it clear.

I just hope you can find time to also drop a light on the great work and achievements done by the Missionary Society of St Paul in Malta and abroad.

I’m sure that colleagues of yours like Pablo Micallef, Mark Doneo, John Bundy. Fr.Karm Debattista and Joe Dimech will be more than willing to testify the great benefits we all got from St Pauls Missionary College. Great men, themselves priests, made many of us turn into bright professionals, loving husbands and resposible fathers, without asking for any applause.

Dropping shadows on the places and houses where such miserable acts took place without guiding the audience through both the good and the bad, isn’t the ideal balance for true journalism – i guess.

Once again, just to make myself clear – let us condemn such horrible acts – made even worse in such environments – but let us not label the whole category either!

You know how it goes Lu – there are bad and good journalists! Labelling all of them as science fiction authors, doesn’t make justice to the brilliant ones!”