Tag: brikkuni

San Tropez, Jon Mallia u jien

Ftit tal-ħin ilu ktibt post fuq il-profil tiegħi ta’ Facebook dwar Matilde – mara anzjana li ħalliet din id-Dinja f’solitudni fl-aħħar ġranet. Eżatt kif tfajt il-post, inzertajt post ta’ ħija Renzo, bix-xieraq ifaħħar il-vidjo li xeħet Jon Mallia li matulu esprima ruħu dwar l-immigrazzjoni.

Ma stajtx ma nfurx bis-sentimenti u ħsibijiet. Alleluja għidt wara kull frażi li tenna Jon għalkemm xtaqtu jagħmel distinzjoni bejn l-immigrazzjoni legali u llegali. Ma kien hemm xejn komuni bejn dak li ktibt dwar Matilde u dak li qal Jon, ħlief il-Ħamrun. Il-lokalità li kulma jmur qed tibda ssir it-tieni dar tiegħi ladarba l-Gvernijiet li ħakmu pajjiżi, keċċew lili u lil ħuti mill-Belt Valletta u spiċċajt emigrajt jien ukoll.

Il-punt ta’ għeluq ta’ Jon huwa kruċjali għal dak li ili nipprova nesprimi għal tul ta’ snin. “Miżerja ta’ eżistenza qed noffrulhom. Għax hawn ma nistgħux intuhom dinjità. U t-traffikanti tan-nies jabbużaw bil-klemenza ta’ niesna.” Imma iva Jon, kull meta kont imħasseb u tkellimt, ħafna qaluli xitan. L-istess bħalma qalu lil Salvini fl-Italja li dan l-argument ilu jwerżqu madwar tliet snin żgur. Kif jista’ pajjiżi jgħin lil ħutna barranin jekk ħutna fl-istess dar jinsabu fil-miżerja diġà? U żobbi mhux “bil-barka tiegħi” dawn l-iskjavi suwed Jon!

Alleluja! Fl-aħħar anki l-iktar ġuvnott cool fuq wiċċ dal-kruha ta’ pajjiż qalha kif inhi, bla mibgħeda iżda kif inhi. Issa ejja nħaġġruh, ejja nibbojkottjaw kull intervent tiegħu. Ejja nagħmlu like lil Jon kif għamlet l-ex tiegħi li tassew nirrispetta iżda li għażlet li tagħmel “unfollow” lil Salvini għax xi ħadd wassalha temmen li dan mhux “sulfarina mħassba” imma razzist.

Fl-aħħar l-iktar ġuvnott cool qed jgħidilna li din tal-burden sharing kienet u hija fażulla u li kollha kemm aħna ninsabu f’nofs ta’ baħar ngħerqu fil-ħażen ta’ moħħ min “imexxi”. Inkredibbilment għad hawn min jafda lit-tmexxija/lis-sistema ta’ dan il-pajjiż moħxi. Kif tista’ quddiem tant omertà li tista’ tmissek fil-għoli u anki fil-baxx? Fil-bidu tal-elfejnijiet kien hemm min kien jiddieħak b’min bħali kien jgħid li kif ser niftħu l-bibien, ser ninħakmu – mhux mis-suwed – imma minn kulturi oħra. Issa d-daħk sar inkwiet.

F’pajjiż imnejjek bħal dan fejn il-valuri intremew, fejn it-twaqqif ta’ Xarabank hija iktar inkwetanti mid-dwejjaq li suppost għandek fl-istonku dwar ir-raġel li qed jaqlibielek imma mhux jgħidlek, fejn il-vidjo ta’ Ryan – li jien sirt naf bih grazzi għal waħda li tgħid li tobgħod il-hate speech imma xxerjatu – huwa qattiel, fejn li ddaħħal lill-ħaddiema x-xogħol hija iktar importanti mill-mard li qed jinxtered, fejn proġett kulturali huwa wirja ta’ dgħajjes u mhux trawwim lejn modi iktar sani kif ngħixu, fejn l-artist huwa għoxx ikkakmat u kkontrollat mill-fondi li jipprovdilu l-Gvern, f’pajjiż hekk ma narax tama li r-rieda, impenn u infrastruttura li qed jitlob Jon huma possibbli. Dan sakemm Strada Rjali ma tinħakimx minn nirien li jixtieq Mario Vella f'”Nixtieq“.

Rivoluzzjoni? Iva. Din għad isseħħ meta l-Malti jinduna li mhuwiex imdawwar mis-suwed.

Rivoluzzjoni? Iva. Din għad isseħħ meta l-Malti jinduna li mhuwiex imdawwar mis-suwed. Meta l-Malti jinduna li f’sistema li ma tintegra lil ħadd, jinsab maħkum minn kulturi li m’humiex tiegħu. Meta l-Gvern u l-Malti li qatt ma fassal metodi ta’ ntegrazzjoni, jara l-ewwel kultura u reliġjon differenti minn tiegħu rappreżentati fil-Parlament Malti. Hemmhekk id-daħk tal-bidu tal-elfejnijiet isir theżżiż tas-snin u forsi nemigraw aħna wkoll, bi dritt, fuq dgħajsa.

Alleluja! Qed naslu. Fl-aħħar, wara li qridniha, qed naslu nagħrfu d-drittijiet u l-limitazzjonijiet ta’ darna – ċattra f’nofs Mediterran. Forsi fl-aħħar nikbru u nieqfu ngħidu li razzist huwa l-missier li jibża għad-drittijiet ta’ uliedu, martu u daru bla ma jonqos mir-rispett ta’ dawk li jgħixu bil-modi tagħhom fl-appartament ta’ faċċata, mifrud minn żewġ bibien imsakkra.

Forsi nifhmu li razzist xi ftit huwa int li blokkjajt lil ħuk minn Facebook għax ma qbiltx miegħu jew għax ma jippostjax favur il-partit tiegħek. Razzist int li wara li tnejjikt b’min kont tgħid li tħobb, għidt kontrih fuq ix-xogħol u għamiltlu l-ħsara. Razzist int li m’int kapaċi għal xejn ħlief li titħabbeb maċ-ċirku ta’ elitisti u tħares l-isfel lejn min iħobb jgħix il-kultura tiegħu. Razzist il-Gvern li eskluda artisti minn opportunitajiet nazzjonali għax ma qabilx mal-veritajiet li jikkritikawh f’xogħolhom.

Matilde ta’ San Tropez mietet waħedha. Is-sistema baqgħet tibgħatilha l-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali fil-kont tal-bank anki meta din kienet bid-dementia ‘l bogħod minn darha. Ħadd ma kellu dritt jaċċessahom u bl-ebda mod ma gawdiethom. Minjaf il-bank illum dabbarx lira tajba żejda minn fuq dahra li bihom jista’ jorganiżża l-orġa tant magħrufa ta’ żmien il-Milied?

Sadattant l-iswed għadu jifleġ dahru fix-xemx għal €2 fis-siegħa. Miet wieħed bil-mutur. Ħabibti ħarqulha l-karozza. Instabu 33 każ ta’ Covid-19 illum. L-Inter tilfu. Ibrahimovic ser jiffirma u dalwaqt it-15:00. Dil-ħajja tkompli qalb aljenazjoni kbira. Imma forsi nistembħu kull għoxrin sena.

Grazzi Jon.

Rekord ta’ Aljenazzjoni

Hawn min ser jivvota lil Partit Nazzjonalista għax fis-snin li għaddew il-Partit rebbħu borża ta’ studju, irranġalu għal spazju ta’ parkeġġ quddiem id-dar, għax xi ħabib ta’ Ministru rranġalu biex isib xogħol jew għax jaħdem ma’ struttura tradizzjonalment fidila lejn il-Partit. Iva hawn hu mifni bl-aljenazzjoni tant li lanqas jirrealiżża li x-xogħol jew l-istudju huwa dritt fundamentali u mhux pjaċir li xi ħadd jgħoġbu jirregalalek. Rekord!

Iva, hawn min jivvota lil Partit u mhux ieħor, għax sieħbu kandidat magħhom jew għax ma jiftakarx meta kien l-aħħar darba li ħa buzz daqs l-aħħar meeting li attenda. Hawn Laburisti u Nazzjonalisti li lanqas biss jafu għalfejn ser jivvutaw kif ser jivvutaw.

Xi ħadd talabni “nammetti” li jien Laburist għax nikkritika lill-Partit Nazzjonalista. Oħrajn, kemmxejn mifxula, jitolbu lil nies liberi, sabiex jiddeċiedu ma min “iżommu” għax innotaw li dawn jikkritikaw liż-żewġ imperi. Jeżistu Maltin tassew aljenati!

Bħal meta tiekol tlett platti mburġati minn xi lokal fl-Imġarr u tibda tistħajjel li minn xi toqba jew oħra ta’ ġismek, xi ħaġa ser toħroġ f’ħin jew ieħor; l-istess Malta. Mifluġha b’aljenazzjoni li tħallik tittama fil-jum meta l-pajjiż, b’mod naturali, jkollu jpoġġi fuq loki biex inaddaf imsarnu. Dan dejjem jekk ma jilħaqx jirreġetta kollox fuq ħwejjġu, fi triqtu lejn il-loki.

L-aljenazzjoni rawwmitna f’verità mfassla apposta għalina. Verità mfassla sabiex tfassal lilna f’pellegrini fidili u konformi tal-istabbiliment. F’appostli għomja, jew kif jgħid Marju Vella, imtarrxa, ta’ verità kosmetika li tipprogrammana skond pjan ‘għoli’. F’nies li nippretendu li persuna trid bilfors tkun Laburista jew Nazzjonalista daqs kemm hi maskili jew femminili. Fejn jekk int Nazzjonalist temmen dak kollu li joħroġ minn fomm il-predikaturi blu u viċi versa, mingħajr ma tirrikorri għal fakultà intellettwali tiegħek. Fi kliem patri Mark Montebello:

“Ordni stabbilit ta’ madwarna; ordni li ħafna drabi jippreżenta ruħu bħala ‘normali’ jew ‘aċċettabbli’. Meta wieħed jgħarrex ftit aktar fil-fond, però, jintebaħ li hu ordni li jimponi ċerti regoli ta’ ħsieb u aġir. Dawn ir-regoli mhux dejjem jirrispettaw għal kollox il-persuni jew aħjar l-individwalità partikulari tagħhom.”

U hawn fejn jidħol ħelu ħelu kumment li darba rċevejt mingħand uffiċċjal tal-Gvern li kien qalli (mhux nikkwota eżattament minħabba li mhux insib il-korrispondenza): “Ma tistax tippretendi li ssib xogħol mal-Gvern jekk tikkritika lill-Gvern pubblikament!”. Grazzi għal dak il-kumment iddeċidejt li b’libertà responsabbli, nitkellem favur dak li nqis tajjeb u nikkritika dak li nixtieq nara jitjieb. Li nixxennaq u nokrob għall-mewt kiefra tal-mentalità dualista li ħakkmet lill-pajjiżi. Li nkompli nirsisti favur strutturi li, minflok jitwerwru, jilħqu l-orgażmu meta jsibu kritika. Il-kritika; l-uniku mezz ta’ żvilupp kemm -il darba jkun hemm widnejn tajbin sabiex jisimgħu, jixtarru u jinterpretaw.

Fadal biss ftit ġranet għal verdett politiku tal-2013 u grazzi għal ħanin Alla, inħaddan kburi l-fakultà li nuża moħħi. Le, ma nħossx li l-Partit Nazzjonalista ħallieli argumenti fuq xiex nikkunisdra li nivvutalu speċjalment meta jibqa’ jikkategorizzani bħala blu  jew aħmar. Biss id-dilemma bejn l-idea li jkollna t-tielet partit u l-idea li nappoġġja Partit Laburista li qiegħed jistinka serjament sabiex jinbidel, għadha preżenti.

Għal kuntrarju tal-Prim Ministru, qrajt il-programm elettorali tal-PL u anki taż-żewġ Partiti l-oħra. Nistqarr li għandi ammirazzjoni kbira għad-dettall maħsub li hemm fil-programm tal-PL speċjalment fuq l-aspetti dwar l-Arti u l-Kultura. Hemm bżonn kbir għal din il-bidla fl-oqsma msemmija. Huma oqsma li appuntu għandhom jkunu fundamentali għal trawwim artistiku li jgħinna nwelldu mistoqsijiet li jgħinuna nikbru kulturalment.

Fuq dan l-ispunt, nistqarr id-diżappunt tiegħi dwar l-artisti Maltin, speċjalment dawk stabbiliti, li ftit jew xejn jissugraw iċappsu wiċċhom mal-politika. Dan meta l-politika hija l-bażi tal-ħajja tal-bniedem. Ma niflaħx nisma u nara pseudo artisti Maltin li jibqgħu jinjoraw il-ħajja politika ta’ pajjiżhom, pseudo artisti li jevitaw li jikkummentaw fuq livell politiku li ma jmurx ‘jiċċapsu’ jew jitilfu xi preferenza għal xi fondi finanzjarji imma jgħoxew jippuppaw sidirhom f’xi ftuħ ta’ esibizzjoni jew f’xi kitba frivola. Huma tassew ftit dawk li ħarġu għonqhom f’kuntest politiku u lil dawn, insellmilhom b’ammirazzjoni. Fuq vena simili, ta’ min insemmi anki l-kumment li ħalla Mario Vella fuq Facebook ftit tal-jiem ilu u nsostni l-punt tiegħu minn hawn:

Il-kodardja politika tax-xena artistika lokali: Attakk personali sfrenat ta DCG fuq KZT….u bhas-soltu kulhadd sieket. Ghax jekk tparla jittimbrawk. Ghax jekk tparla taqa’ ghal livell baxx tal-antagonist tieghek. Id-dekor personali taghkom ma jiswiex centenzmu. Mank kollega pittur sabiex jirribatiha? Mank esponent tal-muziak klassika (li ghalija KZT indubbjament jirsisti hafna) ma jiftah halqu pubblikament fuq vilifikazzjonijiet simili?

Hemm bżonn li l-artist Malti iqum isemma opinjoni, bajda jew sewda, taqta’ kemm taqta’… inutli l-passività f’ambjent fejn is-soċjetà għandha bżonn ħsibijiet li jeċitawha u jqanqluha fil-profond. Mhux li kien nintebħu, illum qabel għada bil-bżonn li nwaqqgħu l-ħitan li jżommuna milli nkunu aħna. Ejjew nibnu kultura ġdida ta’ parteċipazzjoni soċjali u mhux individwaliżmu li jifred. Ejjew nindunaw li aħna li ngħixu fl-arti u bl-arti rridu nkunu fuq quddiem li nitkellmu dwar dak li hu. Hu kif inħossu li hu. Ma jistħoqilniex nilbsu l-kpiepel tal-arti jekk ngħażlu l-irdoss tal-aljenazzjoni aħna wkoll. Hemm bżonn rekord ġdid.

Fit-Trabokk mal-Brikkuni

Wasal Frar u apparti l-eċitament li ġġib magħha l-Festa tan-Nawfraġju ta’ San Pawl għalija bħala parruċċan Belti, ma nistax ma nammettix l-istennija li qed tinbena ġewwa fijja għall-inawgurazzjoni tax-xogħol mużikali ġdid tal-banda tal-Brikkuni.

27 ta’ Diċembru 2011 Is-siegħa u nofs daqqu u hekk kif niftaħ il-posta elettronika nsib daqsxejn ta’ rigal: konnessjoni sabiex biha nniżżel kopja tal-ħidma aħħarija tal-Brikkuni. Wara l-kliem li qalli Danjeli u l-entużjażmu f’għajnejh, kelli aspettattivi kbar għal dan ix-xogħol.

Imsomma, kien sieħbi Marju li hekk kif kien wegħdni ftit jien qabel, bgħatli din il-mużika sabiex ngħaddilu erbgħa kummenti lura… Għadda xahar, xahar tal-blieh, iktar mill-ikbar ċirklu li jista jarma s-Sur Said tal-Fu*jana u fl-aħħar, illum il-Ħamis 26 ta’ Jannar, bdejt nerġa nsib il-muża nikteb, le mhux dwar Franco din id-darba!

1. Ċikku ċ-Ċinkwina
Ċikku – grampun sod li faqqa ċinkwina femminili eżemplari li ħesrem inqabdu tqal bla ma ħadd kien jaf xejn! Omertà sħieħa… silenzju perfett. L-istess bħal f’ċertu stejjer traġiċi Maltin fejn twieldu leġġendi u faqqsu fatati minflok verità.

Kanzunetta bi ħsieb immensament sinjur li jixħet dawl fuq l-attitudni ta’ min jaħbi jew jgħin sabiex tinħeba verità – tant li jasal iħalli lill martu tgħereq f’inkwiet kbir anki wara mewtu. L-eżempju jkaxkar, u hekk kif ulied uliedha joħorġu jixbhu lil żewġha, Lieni tispiċċa ċċedi b’attakk f’qalbha!

2. Firien (Qattus rieqed, farka ġobon ma fadalx)
Għadda ż-żmien u sforz il-qattus rieqed, il-ġurdien ħa r-riedni f’idejh. Kollox jinqaleb ta’ taħt fuq; żarbun jidħak bl-iskarpan! Kultura li tgħalaq għajnejha għal kollox, sakemm tinduna li ġobon ma fadalx. Kanzunetta li titgħallem taprezza x-xogħol mirqum li fiha, wara ammont ta’ smiegħ.

3. Il-Gallinar tas-Sultan
B’ħoss li naraħ jixbah lil dil-verżjoni live ta’ Un Giudice u Un Oceano di Silenzio ta’ Morgan, titlu kważi identiku għall-isem tat-triq fejn noqgħod, il-memorja ħelwa tat-tiġieġa vjola tiġri qalb folla entużjasta ġewwa r-Roadhouse tal-Buskett lura f’Lulju tal-2009 u s-sarkażmu sottili u mexxej f’dan il-kapulavur ta’ ritmu u melodija – huma kollha ngredjenti li jġegħluni nħobb wisq din il-biċċa xogħol.

Mera tas-soċjetà… li nara ppersonifikata fil-kanarin li jieħu lezzjonijiet tal-kant mingħand kokka xiħa b’widnejn twal u toga qasira – li tfakkarni fil-logo tal-KSU fl-Università. Gallinar soċjalment attiv ħafna fejn tiġieġa li la hi ħamra u lanqas blu, issib ruħha ma tistax ittir sforz persunaġġi oħra li jimbuttaw flieles taħt qroqqa  u li għandhom rispett lejn il-ħotbi qaddej tas-Sultan!

Mument ieħor fejn Marju, ta’ Brikkun li hu, irrakkonta realtà politika Maltija f’metafora mimlija rix u folol għalażobbhom.

4. It-Tnejn
Ritmi għaġġelin, li bi skuża tal-ħajja mgħaġġla tat-Tnejn filgħodu, jirrakkuntaw karattru li jikkunsidra lilu nnifsu bħala tellief, “qisu iblah”, jintilef f’ħafna ħsieb, jittama li jerġa lura taħt friex sħan ma’ dik li tant ħabb. Iżda l-ħolm spiss jintemm ħesrem b’xi tpaqpiqa li taħsdek fost il-ġenn tat-Tnejn filgħodu. Kważi lanqas tinduna li huwa inti il-“mitluf” u mhux ix-xiħ jitkellem mal-kelb! Tgħid it-tapizzerija terġa tieħu l-kulur tagħha?

5. Kunsenturi
Il-Ħanina! Anki fl-iktar binja b’saħħitha, l-aqwa tikħilha, tilmaħ kunsentura!

Anki l-età hija kawża ta’ kunsenturi fiżiċi.

U hekk hu l-ħajja li ħafna drabi huwa l-bniedem stess li joħolqilha kunsenturi meta jħarbat sistemi naturali milli jgħixu kif mitlub lilhom. U hekk hu naraw lis-seqer, liebes ta’ bufula, iżoqq lill-brimba!

6. Il-Maħbuba l-Midruba
Ħoss ta’ kitarra jakkumpanja din il-kanzunetta melankonika għall-aħħar, mill-bidu sat-tmiem. B’referenzi bibbliċi kemmxejn evidenti, nisimgħu dwar dan il-karattru ta’ maħbuba midruba, tokrob fis-sirda – nistħajjilha tirrappreżenta lill-ħajja li ta’ kuljum tfakkarna li kollox u kulħadd għad jerġa jsir trab.

7. Irkotta
Rakkont ħelu ta’ grupp aħwa subien jixxenqu lejn mara għarkobbtejha waqt li din qed taħsel l-art! Lucy, mara b’doni li jattiraw lil ħafna rġiel u allura numru ta’ nisa li m’għadhomx fil-fjur ta’ ħajjithom, jgħiru għaliha! U hawn fejn titfaċċa r-risposta ħelwa ferm: “L-għalqa trid toqgħod magħha, l-għalqa trid tieħu ħsiebha!”

Innu għal pubertà, innu għall-maskulinità, innu għall-femminilità, innu għall-moħħ mehdi bil-kilbiet tal-ġisem.

8. Nixtieq
Kanzunetta li smajtha tindaqq fl-aħħar okkażżjonijiet fejn il-Brikkuni ħarġu “live” u spiċċajt ninnamra magħha sa mill-ewwel mumenti. Bħal ġuvni li jixref fuq Facebook sabiex jinnota xi tfajla gustuża u qalbu tħabbat mija mija meta jiltaqà magħha l-ewwel darba. L-istess jien u “Nixtieq”.

Kanzunetta li ġġib il-għira lil kull ħassieb u lil kull poeta. Kanzunetta li kważi teżawrilhom il-vokabularju tal-ħolm tagħhom u tirrakkuntah qabilhom!

Kanzunetta li l-aġġettivi għaliha ma jinstabux kollha fl-edizzjoni tad-dizzjunarju komplut ta’ Aquilina għaliex għadhom ma ġewx ifformulati.

Kanzunetta li tħeġġiġni nkompli noħlom iżda li tfakkarni li kultant ħolma taf tkun taħżiża fl-ilma. Kanzunetta li tħeġġiġni nonfoħ bżieżaq tas-sapun u niġri f’nofshom għal għonq it-triq iżda teħodni wkoll f’realtà fejn dawn il-bżieżaq huma fraġli u dlonk jispiċċaw biss tifkira.

Fix-xenarju tal-ilsna tan-nar jibilgħu Strada Rjali nixtieq jien ukoll inpitter dax-xejn tal-llum, jien u nikteb.

10. Sigrieti
Mas-suffara tal-kitla tgħali, forsi quddiem belà tè u mużika b’ritmu mexxej, nidħaddtu dwar is-sigrieti – parti ntegrali mix-xibka soċjali maltija. Għal darb’oħra nisimgħu kliem li b’ironija meqjusa, jiġbed is-saqajn lejn kultura li tgħallimna ngħixu f’dubji mhux f’ċertezzi. Iżda l-kor ifakkarna li din “kultura tal-gidba għal ġid”, frott il-velenu f’ħalq il-lifgħa ta’ Sawlu li ntiret biss minn numru ta’ nies qarrieqa.

11. L-Uffiċċju
Fil-bidu meta smajtha, fiż-żmien meta ġiet sottomessa għal Festival tal-Għanja tal-Poplu, ma tantx kont impressjonat b’din il-kanzunetta. Niftakarni xettiku ħafna dwarha. Illum li erġajt smajtha fil-kwiet ta’ kamarti għal darba, tnejn, għaxra, nammetti li bqajt affaxxinat bir-rakkont li jseħħ hawn; rakkont ta’ raġel malti li mxebbgħa minn xogħolu, jirrakkonta l-madwaru, il-geddum tal-imgħallem qabel jitlaq lura d-dar wara sahra twila.

U hawn fejn tinbet il-fantasija tal-awtur li jilgħab mal-ħolma ta’ ħajja li ma tintrabatx mas-sistema kiefra tax-xogħol fejn il-bniedem huwa potenzjal mekkaniżżat, f’ġieħ il-profitti.

12. Żonqor
Naslu lejn l-aħħar. Fl-aħħar! Ħin fejn nisimgħu lil Danjeli jwerżaw u allura fejn nistgħu naqbżu kollha f’daqqa mar-ritmu tat-trombi u trumbetti.

Kanzunetta li tistaqsi l-valuri bażiċi fostna l-Maltin waqt li Alla jiżfen ma’ marċ militari. Tistaqsi t-twemmin popolari tal-medja, tal-politika u tar-reliġjon – ir-rgħajja twajba li xorta jġorru bastun!

Fl-aħħar hemm ċans issib ruħek eżawrit; jew għax żfint iżżejjed jew għax skoprejt li int ukoll għandek xi valur li tajjeb tindirizza!

13. Tiddi ix-xemx fuq din l-għodwa moħlija
Kif tista tikkummenta l-benna tal-arti? Kapulavur fil-kitba u fil-mużika, li b’seħer liema bħalu jirrakkonta sbieħ ta’ jum xemxi u hiemed mill-kamra tas-sodda, fejn filwaqt li l-maħbuba tinsab rieqda, l-awtur jirrakkonta ż-żmien li qed igerbeb minn fuqu. Ninża l-kappell u ma nerġax nilbsu!

7 ta’ Frar 2012
– Fadal biss 3 ijiem stennija għal famuż avveniment meta Brikkuni joħorġu bit-Trabokk fil-pubbliku. Sadattant, iktar kmieni ippubblikaw vidjo miġbud fil-librerija pubblika ta’ Beltissebħ bil-protagonista Ġuże Stagno, għall-kanzunetta “L-Uffiċċju” u dan jidher li diġa sewa ta’ ħatab għan-nar li qed jikber ġmielu għall-avveniment tas-Sibt.

5.20 ta’ filgħodu – qed nerġa nisma “Nixtieq”… iva – nixtieq immur norqod issa, fil-fond. 

12 ta’ Frar 2012 – Nammetti li l-Brikkuni ma narahomx f’posthom fuq palk għoli, kemmxejn maqtugħa mill-udjenza. Biss, wara it-tieni debutt għal Yasmin Kuymizakis flimkien mal-grupp tagħha YEWS (b’James u Hagen) u t-togħma tajba li ħallew warajhom, Brikkuni, frott l-esperjenza issa twila tagħhom, ippreżentaw serata li tassew qabdet lill-udjenza ħelu ħelu ġot-Trabokk.

Serata li rat it-tmiem tagħha b’riviżitazzjoni ta’ xi kanzunetti minn Kuntra Banda u b’assedju uman fuq il-palk, bi ħlejjaq umani li ma felħux ma jiċċelebrawx huma wkoll il-kbir Gadazz.

Huwa fatt krudili li fost udjenza ta’ 1000 ruħ, tibqa ssib dawk il-ħafna li ma jgħamlu xejn ħlief ipaċpċu u jtellfu mill-ħafna gost tal-mużika ħajja. Filwaqt li barra nfetħu bwieb is-sema, fit-tielet sular tal-blokka l-Belt kien hemm elf ruħ jiċċelebraw ir-ritorn tal-Brikkuni fit-teatru taz-ZOO – Is-City Theatre.

Serata ħelwa mgħoddija ma nies sbieħ ħafna. 

1.00 ta’ filgħodu – wara diskursati ħelwin ma’ varji ħbieb u persunaġġi, ngħatu daqqa t’id sabiex l-istrumenti jsibu triqthom lura lejn id-dar.

2.30 ta’ filgħodu – Gerrem il-plastik, ixref fil-kummenti u hemm hi s-sorpriża finali! Sabiħ li għal darb’ oħra issib ismek (u anki laqam) fuq il-kopertina ta’ biċċa xogħol ta’ banda Maltija. Nammetti li nħsadt imma ser norqod bi tbissima wiegħsa. Grazzi lura lill-Brikkuni. 

3.30 ta’ filgħodu – L’hena tiegħi ngawdi l-lejl. Issa hu il-ħin li nippubblika dan il-kumment dwar it-Trabokk. Wara tant stennija, hawn hu għalikom!

Minn Parisot sa Montesin

Hawn hi l-ħarsa lura lejn l-kollezzjoni mużikali ta’ Brikkuni bl-isem ta’ “Kuntra Banda”. Filwaqt li nħarsu ‘l quddiem għat tnedija tat-tieni kollezzjoni ntitolata “Trabokk”, nhar is-Sibt 11 ta’ Frar li ġej, ikun sewwa wisq jekk nġeddu l-memorja tat-tjubija ta’ din l-ewwel ħarġa tal-brikkuni l-bravi. Huwa għalhekk li erġajt fittixt il-kliem li kont ħarbixt nhar it-Tnejn 17 ta’ Novembru 2008 u qed nippubblikah hawn:

X’taqbad tghid f’mumenti hekk?

Kif immaginajt sa minn żmien ilu, kien mument minn dawk li tibqa tiftakar u li tittama li jkollok ċans tirrakkonta lil neputik fi xjuħitek:

“Il-Brikkuni – kien grupp kompost u magħqud li jitrasmetti ħafna enerġija. Il-Brikkuni – kien proġett għal qalb ċertu Mario Vella. Kien ukoll il-mera ta’ Mario.”

Għadni kif erġajt tpaxxejt nisma l-album waqt xogħoli u issa waqt il-ħin liberu. Ikolli nammetti li f’mumenti qabadni l bard u f’oħrajn saħansitra nħoss għajnejja jaħarqu. Huma varji l-mumenti meta nħoss li l-kelma użata f’din il-kollezzjoni tilħaq livell qawwi fuq varji aspetti.

Għal min għandu qalb, għal min hu kburi u ma jarax bħal barrin hawn huwa “Kuntra Banda”.

Inħoss il-frosta tal-artist li jsawwat lil ħutu Maltin, aljenati fl-apatija, kważi kważi bħal bhejjem bla direzzjoni, isegwu biss kulur jew karta tal-vot… waqt li jżebilhu lir-refuġjat kburi.

Inħoss il-bikja tal-artist imbikkem quddiem poplu mnezza mill-kburija li għaliha kien dejjem jiddistingwi ruħu. Jibki lil ħuh, Malti, li b’xiber sogħba jaf x’qed iħalli warajh… dak li kien għal missierijietu Maltin! Dak li ħolom Parisot! Dan huwa l-innu lil Malta jew aħjar l-Innu Malti! – misħun bl-għasel!

Inħoss inkejja lejn dawk kburin li jmorru l-quddies u li f’aspetti jilgħabuha totalment bla konexxenza tal-verità!

Inħoss l-ironija tal-artist li jesponi mera quddiem il-poplu f’xewqa li dan jintebah b’min hu u minn fejn hu ġej. Kważi kważi jwerżaq fid-disprament li dan mhux iseħħ għalkemm ix-xewqa u l-isforz! U jistaqsi fejnu kulhadd?… jew ahjar “where’s everybody?”

Inħoss id-djufija tal-artist li jitħabbeb ma’ nostalġija ta’ mħabba, mhux fuq sodda iżda f’dak il-qiegħ mimli ħlewwa. Mument tat-tkexkix kbir dan… u nerġa nisimgħu. “fil-qiegħ kien hemm ħlewwa”.

Inħoss l-artist li jasal jtella lil persunaġġ sempliċi, rasu iebsa u “baxx” fuq pedestall… filwaqt li jniżżel lil bqija mitlufin fi kliemhom fiegħrah. Bikja lejn soċjetà mimlija xemgħa, lipstick u uffiċċji jleqqu – imma bla qalb li tħabbat.

Proġett immensament kontemporanju li jistaqsi fejn sejra Malta… fejn sejrin aħna bħala ndividwi bl-għerf kollu li jiddistingwina x’ħin ninstabtu hemm madwar il mejda tal-Jubilee.

U ngħalaq billi ngħid li kburi għax fhimt li l-artist jibki waqt li jgħajjat l-aħħar kelmiet fl-eletti… qed jasal jgħalaq ħalqu għax waħdu… għax hemm min għandu fejn jistemgħa iktar, għax hekk titolbok il-liġi, in-nutar. U issa f’idejk, f’idejja… li ma nħallux ix-xaħam jikber u jekk hemm bżonn, iva, nifilġu l-melodija u nkantaw mal-artist, ma’ Marju, mal-Brikkuni!!

Aħna nistennewh reġa ġej, goff u selvaġġ jekk hemm bzonn! U jien ukoll nista’ nieqaf hawn.

Grazzi Brikkuni.